Felling av store trær

Vi viser deg hvordan du feller et tre slik at du har full kontroll hele veien. På grantrær er det oftest små avvik, mens på store løvtrær, med. Har du et tre med større diameter enn 28 centimeter på tomta, har du ikke lov til å felle det. Forbudet mot felling av trær i Oslo er enda strengere. Viser en sikker felleteknikk for små og store trær.

Her benyttes også et trampespett som fellemetode, i.

Felling av store trær

Arne Fjeld viser hvordan man feller store furutrær som står faretruende nært et hus på Høyenhall i Oslo. Felling er den farligste delen av hogsten. Felle – skåret består av styreskår og hovedskjær. Styreskåret består av to skjær. Vanligvis er det nesten umulig å felle mot vinden på grunn av det store. I naturen er ikke alle trær like, man må derfor ta hensyn til hvilken vei treet heller, hvor.

Enten du skal felle et lite tre i hagen, eller rydde i skogen rundt hytta er sikkerhet viktigst ved felling av trær. Her får du Stihls beste tips. Sjekk om du må sende byggesøknad for å felle eller beskjære tre på privat grunn.

Felling av store trær

Hva, har jeg ikke råderett på trær på egen eiendom? Vi har som sikkert mange av dere vært i kontakt med Oslo Plan og Bygg for avklaring rundt.

Arbeidet er tungt, og det utløses store krefter. Men kan du bruke ei kjedesag, er det en oppgave som kan løses. Samtidig som farene ved felling av store trær og rotveltarbeid knapt. Skal du felle et større tre på egen eiendom, er det et søknadspliktig. Trær kan være flotte, men det er ikke alltid det passer å ha store trær tett. Finn først og fremst ut om det finnes store hindringer når du skal felle trær – for eksempel overhengende ledninger, veier eller bygninger – i området. Jeg brukte vinsj på store trær, gikk fint det. Er det plass nok så er det enklest å felle dem hele.

Ja, ikke vet jeg hva som er normalt, men syns selv det er rart at variasjonene kan være så store. Har ihvertfall gjort avtale med en som tar felling. Hytteeierne engasjerte så et firma til å felle alle trærne på et 600. Hvis store sentrale deler av eiendommen din ikke får sollys på grunn av trær. Med stadig tettere bebyggelse blir trær ofte en kilde til konflikt.

Generelt vil beskjæring av store grener. Ved akutte henvendelser om trær, f.