Fdv dokumentasjon eksempel

KRAV TIL INNHOLDET I FDV DOKUMENTASJONEN. Eksempel på vedlikeholdsrutiner for utvendige vegger hentet fra. Sett inn produkt- eller varenavn. FDV dokumentasjonen skal være sporbar, fra eksempel dokument til.

For eksempel hvilken type våtromsplater og membran som er benyttet hvor, og.

Fdv dokumentasjon eksempel

Nedenfor er det gitt et eksempel på mengden dokumentasjon som vanligvis utarbeides og foreligger i prosjektet og. Forening og NBBL, er eksempel på slik anvisning for småhus og leiligheter. Et typisk eksempel på dette kan være mineralull: Produktdokumentasjon er relevant for ansvarlig prosjekterende.

Hvis noe for eksempel skal etterinstalleres i et. Isola Grunnmur består av en glassfilt- eller polyesterstamme som er impregnert med SBS- eller oksidert asfalt. Statens vegvesen håndbok 203:. Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping.

Omfang av dokumentasjon som ikke er krevet i denne norm, men som. Det legges vekt på at FDV instruksen skal være så oversiktlig og enkel som mulig. Bruk alminnelig rengjøringsprodukter, for eksempel oppvaskmiddel. Bruk ikke midler som kan ripe eller skade overflaten. Krav til dokumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold ( FDV ) skaper.

Puss- og mørtelprodukter som har normalt vedlikehold som for eksempel rengjøring. Dokumentasjon av gjennomførte kurs og bestått prøve anses som tilstrekkelig kompetansebevis. Anvendte systemkomponenter (se eksempel vedlegg 3). For tiltak hvor det ikke er byggeledelse fra kommunalteknikk, som for eksempel mindre private. Dette dokumentet omfatter krav til FDV -data, merking og dokumentasjon for. Sørg for god ventilasjon som for eksempel avsug på maskiner. A211: Blokk A, etasje 2, rom 11. Henviser til etterfølgende kapitler med beskrivelse og dokumentasjon.

Produkter som for eksempel bygges inn i konstruksjon trenger ikke denne. NBBL er eksempel på slik anvisning for småhus og leiligheter. VED Å FOR EKSEMPEL SKJÆRE LANGS KANTENE.

Fdv dokumentasjon eksempel

INNMURINGEN SOM FESTES MED SILIKON I HVERANDRE.

BREEAM dokumentasjon, for eksempel :. Mineralull leveres i forskjellige trykkstyrker beskrevet med for eksempel MW30 og MW50, der tallet henviser. FDV – DOKUMENTASJON Byggkatalogen.