Fagtekst i norsk

En fagtekst skal inneholde fagkunnskap om et emne. Du skal bruke din fagkunnskap til å drøfte, sammenlikne, presentere eller ta stilling til noe. Hvordan skrive en god fagtekst. Oppgåvetekst: Lag ein fagtekst om eit av desse rituala ifrå Kristendommen: 1. Mal for skriving av fagtekst.

Fagtekst i norsk

I denne artikkelen skal eg sjå på kvifor Noreg er eit fleirspråkleg samfunn. Eg skal og presentere nokre særtrekk ved det norsk språket som gjer. EN FAGTEKST Å SKRIVE ET MINIKURS TIPS TIL GODE Ryddig struktur.

Tydelig bruk av kilder og referanser. Påstander skal begrunnes og. Her er Hva er en fagtekst ? Noen av skriverammene for fagtekster er bearbeidet fra engelsk fra ressursen Writing frames (Wray and Lewis). Postadresse: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking.

Fagtekst i norsk

I mange svenske skoler bruker de begrepet ekspertord fremfor nøkkelord som er mest vanlig i norsk skole.

Fordelen med begrepet ekspertord. Norsklærer tar utgangspunkt i tema som er gjennomgått i programfagene. Eleven skal skrive fagtekst i norsk og bli veiledet i språk og struktur. Lesing den mest nevnte ferdigheten, men ofte som spesielle tiltak for de med lesevansker. Fagtekst om hvordan facebook har blitt en stor del av hverdagen vår og hvordan det påvirker oss. Her vil du lære mer om hva som kjennetegner en akademisk eller vitenskapelig tekst ( fagtekst ). Du får råd om hvordan du kan komme i gang med å. Bruke mediateket og kilder bevisst og kritisk. Ved samtale komme frem til kjennetegn på gode tekster og foredrag.

Når elever har et lite ordforråd på norsk, kan tospråklige lærere være aktive i. I dette undervisningsopplegget skal elevene skrive en fagtekst om et land. Stord har nynorsk som skulespråk og har hatt samarbeid med. Oppgåve 2: Lese fagtekst, bruke avsnittskjema og skrive avsnitt med tema og. Title: Salto 5 brosjyre, Author: Gyldendal Norsk Forlag, Name: Salto 5 brosjyre, Length:. Men veien fra fagtekst til individuell leseforståelse.

Fagtekst i norsk

For å stette kravene i læreplanen – både i norsk – planen. Denne forlesningen er en del av kurs i norsk for vgs. Campus NooA, men er også tenkt brukt for. Fag: Norsk og samfunnsfag. Skriv en fagtekst Du har fått i oppgave i programfaget ditt å presentere et portrett.

I norsktimene skal dere jobbe med å skrive en fagtekst der du skriver om. Tema for oppgaven er å undersøke lesing av fagtekst i eksamensrettet. Det varieres mellom både skriftlige teoriprøver, skriving av fagtekst, forberedt diskusjon og andre muntlige. For første gang i norsk skolehistorie var det slått fast at det å forstå.