Få nynorsk bøying

Bøyning av få, Positiv, Komparativ, Superlativ. I tillegg får du nå også solbrille fra det trendy merket Norr med på kjøpet (verdi 495,-) dersom du. Bøyelsen av det norske verbet få i alle sine former med vår gratis, online verbbøyer. Nynorsk oppslagsord, ta Les høyt. Enkelte adjektiver har vokalskifte i stammen og bøyingsendelsene -re og -st. En gruppe adjektiver har bøying med ulike stammer.

Få nynorsk bøying

På nynorsk heter det samme verbet synast, og bøyningen er slik:.

Kræsjkurs i nynorsk – del 2: Bøyingsmønster hos substantiv, verb og adjektiv. Unntak frå denne regelen er ord som endar på -ing, som får same bøying som. Ved kløyvd infinitiv får noen verb –a og andre –e i infinitiv. Desse orda har uregelrett bøying : far – faren – fedrar – fedrane, bror – broren. Bokmålsordboka, finner du fullformsbøying av. Vår erfaring er at elever med bokmål som hovedmål, gjør færrest feil og får best flyt i språket når de. Noen verb bøyes sterkt på bokmål og svakt på nynorsk. Ja, dette burde man kunne.

Få nynorsk bøying

Oppfrisking fyrst: «Vanlege» substantiv med regelrett bøying går soleis:. Det er ikkje så mykje som skal til før målet får ein skikkeleg nynorsk «svip». Liker ikke nynorsk, men jeg kan det sånn halveis tror jeg. Og når dei faktisk måtte gjennom bøying av verb og substantiv gjorde. Berre dei som tileignar seg ny kunnskap og tar utfordringa vil få makta. Dette skrives likt i infinitivsformen, men bøyes ulikt på bokmål og nynorsk.

Leo prøver å få tid til å trene kvar dag. Her er Bøying av adjektiv. Carmen spør læraren om bøying av verb. Nokre adjektiv vi bruker mykje, får uregelrett bøying i komparativ og superlativ.

Mange ord som har –(g)g- eller –(k)k- i bokmål, får en –j- på nynorsk : hyggjeleg. Elever bør derfor lese nynorsk litteratur, men få slippe å måtte skrive på. I nynorsk bøyes partisippet i kjønn og tall dersom det kommer etter et annet. Regelrett bøyning av substantiv – Uregelrett bøyning av. Samanlikna med bokmål blir få av desse orda brukte på nynorsk. Nokre verb har sterk bøying på bokmål og svak bøying på nynorsk.

På ungdomsskolen og videregående skole får man egen karakter i nynorsk, det. Intervju” og ” Bøying på bokmål og nynorsk ”.

Få nynorsk bøying

Bjørnson), “Du skal få en dag i mårå”, s. Legg spesielt merke til desse stadnamna:. Det er lurt å lære seg hovudreglane for bøying av substantiv, for då slepp du å slå. Altså er bøyinga stort sett heilt lik, men med noen viktige unnatak for ord som endar på trykklett -e.

Hankjønnsord som endar på -nad får -er i fleirtal på nynorsk.