Eternittplater tak

I dag er antallet bygninger med tak og fasadeplater av eternitt på tilbakegang. I noen bygninger er det et ønske om å bevare eternitten. Fortsatt står det mange hus med eternittplater som ytterpanel rundt om i. Jeg skal fjerne eternittplater på veggene på et tilbygg fra syttitallet. Nylig måtte en inspektør i Arbeidstilsynet stanse arbeidet på et tak. To utenlandske arbeidstakere hadde slått i stykker takplater av eternitt i. Da torvtaket ble fjernet dukket eternittplatene opp. Først er jeg pålagt å rive eternitt til stor glede for naboene, så når jeg først starter så skal de faen gjøre seg vanskelig med litt støv fra riving. Aberet er at taket burde ha vært skiftet for ca 15 år siden.

Noen som har fjernet eternittplater og lagt på taksten, og vet sånn cirka hvor mye det. Fjerne asbestplater 12 innlegg 16. Flere resultater fra forum. Ulovlig fjerning av eternittplater – Aftenbladet. Materialet brukes ikke lenger i Norge på grunn av kreftfaren ved asbest.

Eternittplater tak

Det finnes ganske mye vannledninger av eternitt, som inneholder asbest. Etter min erfaring finnes disse i de fleste kommuner rund om her i. Navnet kommer av at materialet skal kunne stå i all tid.

Hei Jeg har et hus med eternittplater på taket. Eternit er et varemerke for byggemateriale. Jeg tror dette er det de kaller supereternitt som inneholder asbest. Forrige eier likte ikke den røde. Jeg vurderer å legge nytt tak med svart Zanda takstein, av den ru typen. Arbeidstilsynet erfarer lignende tilfeller altfor ofte, også gjennom henvendelser fra naboer til privatpersoner som selv fjerner eternitt fra tak eller. Navnet eternitt kommer fra det engelske ”eternity”, som betyr evighet.

Men sveitserhus med eternittplater – der fikk du meg nysgjerrig, i alle fall. Onkelen min har en låve med asbestplater på taket. Riving,Sanering,Snekker,Taktekker Fjerning av gammelt tak eternitt plater størrelse 100m2 og legge nytt stål plater lakkert som nytt tak. I tillegg kan huset være kledd med eternitkledning i yttervegg og tak, og under eternitkledning kan det være internit som vindsperre. De asbestholdige eternittplatene ble.

Et helt tak med eternitt i fjæra. Vi må finne ut hvem som har dumpet eternitten i strandsonen, så får vedkommende en mulighet til å ordne opp.

Eternittplater tak

TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak skaper en beskyttende film som hindrer. Supereternitt brukes til vegg såvel som tak og må ikke forveksles med eternitt.

Asbest finnes også i en del eldre. Har du et hus med gamle stålplater, eller kanskje med gamle eternittplater – og står taket foran en snarlig utskifting? Da er det både enkelt og. Trenger å bytte ut et tak.

Dagens tak er av eternitt. NoMil har mottak for mindre mengde asbesthaldig materiale, som t. Større mengder kan ein levere til NoMil sitt.