Endringer i eierseksjonsloven

Klargjøring av den enkeltes vedlikeholdsansvar, vetorett for den enkelte ved dyre. Kongen i statsråd sanksjonerte 16. Den nye eierseksjonsloven trer i kraft fra 1. Det har regjeringen nå bestemt. Ved årsskiftet trådte ny eierseksjonslov i kraft. Loven får betydning for flere hundre tusen som bor i eierseksjonssameier, samt for kjøpere og.

Endringer i eierseksjonsloven

Regjeringen vedtok den 15. BoligMentoren stiller seg i all hovedsak positiv til endringene . Stortinget behandlet i slutten av mai regjeringens forslag til endringer i eierseksjonsloven. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre.

Her er en oversikt over de. Positive endringer i favør for både utbyggere og forbruker. Vi ser nærmere på hvilke endringer som har betydning for eiendomsutviklere. Endringene i eierseksjonsloven.

Endringer i eierseksjonsloven

Magnus Meisingset-Haug og. Ny eierseksjonslov – sentrale endringer for utbyggere og eiendomsutviklere. Hartmann og advokat Simon. Ved Hanne Foss Torbjørnsen. I den forbindelse ønsker vi å informere dere om noen av de viktigste endringene . Andre forslag til endringer. Hvilke endringer legges det opp til etter den nye loven? Avvikling av leietakers kjøperett, kobling til plan- og bygningsloven og et tydeligere lovspråk er noen av endringene i ny eierseksjonslov. Kommunal- og regionaldepartementet ved oppnevnt utvalg utga 18.

Vi vil i det følgende gi en kortfattet fremstilling av de viktigste endringene sett med boligsameiers øyne. Utvalget som ble satt ned 1. Denne utredningen skal være ferdig senest 1. Hvis du eier tomannsbolig i sameie så vil endringer i loven gjøre det enklere å seksjonere boligen. Eierseksjon er betegnelsen på en leilighet eller et lokale der eieren har enerett til å bruke. For å vise politikerne at endringer i eierseksjonsloven er en viktig sak for sameier og enkeltbeboere i Groruddalen møtte mange representanter opp til høringen. Her har vi oppsummert de viktigste endringene fra et styreperspektiv.

Vi skal her se litt på hvilke sentrale endringer som har skjedd.

Endringer i eierseksjonsloven

Styret vil senere kommentere de vesentligste endringer som vedrører vårt. I overgangsreglene til nye eierseksjonslov fremgår det at dersom. Husk at noen endringer og bestemmelser krever samtykke fra alle.