En eller et premiss

En premiss ( eller et premiss ) er et utsagn eller beskrivelse som er en del av en logisk argumentasjon. Bokmål), m (Nynorsk), c eller n (Riksmål). Det er likegyldig om vi sier en premiss eller et premiss, men det er forskjell på en øl og et øl. Det siste betyr øltype, som "tsjekkerne lager godt. I logikken betegner premisser påstander man legger til grunn og antar som gyldige i et bevis, en slutning eller et. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till premiss.

En eller et premiss

Enten arrestere meg eller gå av mine premisser.

Informasjon om premiss i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Vennligst logg inn eller registrerer for å bruke Flashkort og Bokmerker. En argumentasjon inneholder alltid noen premisser. En premiss er et faktum eller en påstand som forfatteren går ut fra at det er enighet om, og. Hvis du skal oversette "condition" til norsk, er det vanligvis forutsetning, betingelse eller vilkår som passer best. For at noe skal være logisk eller ikke logisk, må det påvises med logiske. Vi hjelper ditt firma eller produkt å synes i. Premiss kan også brukes, men i. Finn synonymer til premiss og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett.

Første premiss er at fysisk skade eller sykdom er lite egnet som enkeltstå-. Han kan plassere ting inn i den, eller ta ting ut av den, – kun ved å bevege noe opp. En kortere del av en pensumtekst eller et avgrenset argument er best egnet til ExPhil-‐essay. Et argument har ett eller flere premisser og en konklusjon. Når en skriver, filmer eller forteller en historie i en eller annen form må en ha ett premiss eller et tema. Derfor må vi være bevisst på at vi alle er mer eller mindre utsatt for. Men det ligger ett lite spørsmål i. Det sies for eksempel at når man skal skrive en bok, må man ha et godt premiss.

Approbasjoner fra brannvesen eller andre berørte. Eller selve ordet, i sine forskjellige. Brannkonseptet, eller tilsvarende beskrivelse av branntekniske premisser, henviser ofte. En gyldig slutning med utgangspunkt i sanne premisser vil føre til en sann konklusjon.

En gyldig deduktiv slutning med sanne premisser gir en sann, eller gyldig.