Elektromagnetisk stråling

Fagstoff: Dette stoffet er tenkt som repetisjon fra grunnskolen, og er ikke omtalt direkte i noen kompetansemål for naturfag Vg1. Sjekk at du kan dette før du går. Hva er elektromagnetisk stråling ? Sei: Vi kan sjå på elektromagnetisk stråling som bølger laga av elektriske og magnetiske felt som går med lysfarten. Det er eit vidt spekter frå radiobølger til.

Kva for lamper sender ut elektromagnetisk stråling ?

Elektromagnetisk stråling

Lampe A Grubleoppgave om lysets egenskaper. Vi forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om. Hvis man ser på elektromagnetiske stråler som. Salg av EMF måleinstrumenter, måleutstyr elektromagnetisk stråling De fleste av oss er vel slik anlagt at «vi tror det ikke før vi ser det«. Slik er det ofte også med. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt. Jeg har prøve om elektromagnetisk stråling (lys, UV, IR, radioakrivitet osv) i morgen.

Jeg kan alt som står i boken, men jeg sitter igjen med et.

Elektromagnetisk stråling

Hvis du tenker på det, så er det lett å skjønne hvordan vi får informasjon ut av det, store deler av. Lys er elektromagnetisk stråling. Uten den kan du ikke lese denne teksten. Lyset og varmestrålene fra solen er elektromagnetiske bølger.

Synleg lys er eigentleg stråling med bølgjelengd mellom ca. Elektromagnetiske bølger når oss fra de store. Ei samnemning på desse stråletypane er elektromagnetisk stråling :. Stråling er ein del av menneska sin naturlege omgjevnad, der sola er den. Mobiltelefoner og andre elektriske apparater sender ut elektromagnetisk stråling. Det finnes mange forskjellige typer stråling, og noen av disse. Farene ved elektromagnetisk stråling fra elektrisk utstyr, lyskilder, ledninger er åpenbar og påvirker kroppen på mange måter, og alle er negative.

Nå har kommunelegen pålagt strømselskapet å få slutt på strålingen. Italienske Luca Saracino vil erobre Norge med sitt selskap Iflexio og dets løsninger for å beskytte seg mot konsekvensene av elektromagnetisk stråling. Skotten James Maxwell la frem en matematisk teori for elektrisitet og magnetisme. Han påviste at når partikler.

Måling av elektromagnetisk stråling. Naboer til steder med antenner for mobiltelekommunikasjon er ofte bekymret for nivået av elektromagnetisk stråling (EMR). De elektriske feltlinjene fra en punktladning utvikler seg over tid når.