Elektro fagskole

Videre utdanning innen elektrofaget gir deg store muligheter i et arbeidsmarked hvor det er stor etterspørsel etter spesialkompetanse. Vil du bli fagskoleingeniør innen elektronikk ? Fagskolen i Vestfold tilbyr fagskoleutdanning i elektronikk på både heltid og deltid. Fagskolen Innlandet tilbyr elektroutdanning med spesialisering i Elkraft. Bufret Lignende Gå til Kontaktinformasjon til Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Tekniske fag – Kontakt Fagskolen i Troms avd.

Elektro fagskole

Dette betyr at man ikke trenger å flytte til en bestemt plass for å bli student ved en skole på fulltid.

Opplæringen skjer i en kombinasjon av faglig. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ELEKTROLINJEN, FORDYPNING ELEKTRONIKK (fagskoleutdanning). Studiet går under: Teknologi . Læreplan for teknisk fagskole. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Kapittel 1: Generell informasjon 1. En fagskoleingeniør med fagbrev og praksis innen aktuelt fordypningsområde. Thams fagskole har flere fagskoleutdanninger som er godkjent av. Bergen tekniske fagskole tilbyr utdanning innen bygg og anlegg, maskin, kjemi og prosess og elektro i Bergen. Heltid 2 år – deltid 3 år).

TF-nett er et samarbeid mellom Hadsel videregående skole og fagskole og Steinkjer. Elektro, fordypning Elkraft som heltids- og. De tekniske fagskolene er et viktig tilbud for personer med fagbrev fra. Innenfor elektro er det flere fordypningsområder som elkraft, automatisering og data og. Studentene får grunnlag for å prosjektere, være faglig leder for utførelse samt å. Utdanningens navn: Toårig teknisk fagskole elektro, fordypning elkraft. Boka dekker målene i felles linjefag, elektroteknikk, i læreplanen for teknisk fagskole, linje for elektro. I tillegg inneholder den noe repetisjon fra grunnkurs og. Veien til teknisk fagskole Følgende fagbrev kvalifiserer til opptak ved teknisk fagskole :. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.

Teknisk fagskole er en del av fagskoletilbudet i Norge. Steinkjer fagskole tilbyr 2- årig teknisk fagskole, linje elektro med fordypning elkraft. Første opptak blir sendt ut 17. Fagskolen skal gi yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring.