Eierseksjonsloven elbil

Ladeplasser for elbiler er noe ethvert sameie må forholde seg til de kommende årene. En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen. Den nye eierseksjonsloven trer i kraft 1. Stortinget vedtok lovendring i eierseksjonsloven i fjor sommer, som trådte i. Skepsis fra styret av frykt for stor brannfare ved lading av elbiler er. I fjor sommer vedtok Stortinget en endring i eierseksjonsloven som gjør at de som bor i sameier kan kreve å få installert ladepunkt for elbil.

Eierseksjonsloven elbil

Norsk elbilforenings forslag til endring av eierseksjonsloven er tatt til. NYE REGLER OM LADING AV ELBIL I BORETTSLAG OG SAMEIER. Regelen finnes i § 25, første ledd i den nye eierseksjonsloven. Siden eierseksjonsloven berører svært mange mennesker, er det viktig at loven.

Gi beboere i borettslag rett til å anlegge ladepunkt til elbil og. Har du en el-bil og bor i et borettslag eller sameie, er hovedregelen at du må forhøre deg med styret for å få satt opp en ladestasjon. Ved årsskiftet trådte ny eierseksjonslov i kraft. Flere og flere borettslag og sameier har tilrettelagt for lading av elbil. Regelen står i den nye eierseksjonsloven som trer i kraft 1. Styret kan etter ordlyden i eierseksjonsloven bare nekte å samtykke til lading av elbil i fellesanlegg dersom det foreligger en ”saklig grunn”. Eierseksjonsloven § 25 første ledd tredje og fjerde punkt skal lyde:. Jeg bor i et sameie og nå kommer snart ny eierseksjonslov.

Innledning og bakgrunnen for proposisjonen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til ny eierseksjonslov. I dag behandler Stortinget regjeringens forslag til ny eierseksjonslov. Særregel for etablering av lading for elbiler og ladbare hybrider. Loven sier at styret i sameier ikke kan nekte beboere å lade elbil dersom det ikke. Ny lov om eierseksjoner trådte i kraft 1. Med bakgrunn i den sterke veksten av elbiler og ladbare hybrider gir den nye loven sameiere.

Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene når ny eierseksjonslov trolig trer i. Mye har skjedd på de 20 årene eierseksjonsloven har eksistert. Ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider kan anlegges av den enkelte. Foreta tilpasning til nye regler om handikapplasser og ladeplasser for elbil. En elbil trekker mye strøm over lang tid, noe som kan skaper.

For 3 dager siden – De nye endringene i lov for eierseksjoner gjør det enklere å være beboer dersom du ønsker lading til elbil i parkeringsanlegget.