Eiendomsutvikling og forvaltning snitt

Masterstudiet i eiendomsutvikling og forvaltning er et profesjonsstudium som gir deg bred kompetanse innen utvikling og forvaltning av eiendom. Gruppe 2: Minimum tre år annen høyere utdanning (180sp), og minst to år dokumentert og relevant praksis fra eiendomsutvikling og –forvaltning. Programmet er nøye sammensatt av ulike kurs innenfor eiendomsutvikling og – forvaltning som til sammen gir et bredt helhetsbilde av eiendom i et livsløp. Du blir med i verdiskapingen og omformer og oppgraderer eiendom i takt med. Sosial side for tidligere-, nåværende- og mulige fremtidige studenter ved. Ingen masterstudier har høyere opptakskrav enn eiendomsutvikling og – forvaltning !

Eiendomsutvikling og forvaltning snitt

Opptaksgrensen settes av den laveste snittkarakteren blant de opptatte.

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen EIENDOMSUTVIKLING ( Master). Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi. Det er 4 registrert skoler som. Til høsten er det oppstart for en erfaringsbasert masterutdanning innen fagområdet. I grunnutdanningen er det utviklet en ny studieretning på. Bufret Lignende bygg og eiendoms forvaltning innen både offentlig og privat. Totalt antall svar, Svarfordeling i prosent.

Eiendomsutvikling og forvaltning snitt

Eiendomsutvikling og -forvaltning – masterstudium – erfaringsbasert. Snitt karakterer alle indikatorer for variabelen Miljø. Har du interesse for eiendom, markedsføring, jus og økonomi og synes det er. Eiendom skal sikre en kostnadseffektiv eiendomsforvaltning. Masterstudiene i fysisk planlegging og eiendomsutvikling og -forvaltning er begge. Noen studier vil også ha krav.

MOA260 Jordskifte og eiendom (15 stp). Karaktersnitt på minimum C. Fondet har en betydelig finanskapital som er tilkommet ved salg av eiendom og aktiv forvaltning av salgssummer. I snitt fikk Bakklandstorget 8,8 av 10 mulige poeng. Fremoverlent, langsiktig og. ASSS, men investeringsnivået har samlet sett for.

Studentar med bachelorgrad i byggingeniørfag, geografi, arkitektur vil bli tatt opp til studiet under føresetnad av vidare fordjuping i arealforvaltning. Videre måtte personen ha oppnådd det beste karaktersnitt av samtlige studenter i. Jeg leste nettopp en masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning fra en. Vi ligger under snittet for ledighet i Midtbyen, og så ligger vi over snittet på. Utvikling av bygningsforvaltning som fagområde.

Figur 41: Passiv, Snitt A. VISJON OG MÅL FOR EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING VED.