Egentrening vg3 eksempel

Introduksjon av egentreningsoppgave. Gjennomgang av skriftlig oppgavetekst og arbeidsskjema, inntil 60 minutter i samlet klasse. En fotballspiller for eksempel må ha både anaerob og aerob. Knebøyere og knestrekkere er et godt eksempel. Hvis det er utholdenhet som den fysiske ressursen som du vil forbedre da ser du for eksempel på side 107.

Egentrening vg3 eksempel

Oppgaven inneholder en innlevering for egentrening innlevering. Jeg går vg3, og et av kompetansemålene er å drive egentrening. Egentreningsrapport: Sluttrapport for egentrening av styrke. VG3 sier: ”Mål for opplæringen er at elevene skal kunne planlegge. Planlegging av egentreningsperioden: Kondisjonstrening er en grunnleggende øvelse i alle idretter. Se eksempel på en periodeplan nedenfor) 2. Hvor mange treningsøkter du skal ha i uka.

Egentrening vg3 eksempel

Det kan for eksempel være til å begynne med i en kroppsøvingstime eller ei. Skole og leksehjelp: Jeg gå på vg3 på almen, og da skal vi ha egentrening der vi i 1. På disse nettsidene finner du gratis tilleggsressurser til lærebøkene Gymnos og Gym kroppsøving i videregående skole.

Her finner du: Lydfiler til læreboka. Ofte brukte begreper blir forklart, og det gis eksempler på vurdering i. I Vg3 fortsetter du med de fire obligatoriske programfagene, i tillegg til at du. Som i Vg1 og Vg2 er faget svært variert, med fokus på egentrening samt trening i ulike naturmiljø. Et eksempel dette kan være doping i idretten. Eksempel på mal for utarbeidelse av øktplan. Hvor lenge: Hva: Hvordan: Hvorfor: Oppvarming. Viktige faktorer er listet opp for trening av fysiske egenskaper, jf. Syntes også at gym burde bare ha med elemtentene egentrening og ballspille.

Forskrift til opplæringslova kan sees her:. Maksimalpuls måler du for eksempel etter tre minutter løping med høy intensitet og opp mot maksimal innsats. Brukeren trenger informasjon, for eksempel om mulige alternativer, for å kunne medvirke.

Egentrening vg3 eksempel

Vg3 : planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening som bygger på. For eksempel : Hva legger du i følgende kompetansemål: Eleven skal.

Reading books essay eksempel vg3 makes dissertation fellowship. Essay eksempel vg3 – Kulturkonflikt og kulturmøter – Essay i Norsk Vg3 – ishik. Kroppsøving Vg3 inngår i påbygging til generell studiekompetanse.