Egenkontroll av sprinkleranlegg

Retningslinje for egenkontroll av slukkeutstyr. Formål, omfang og ansvar Formålet med retningslinjen er å sikre at slukkeutstyr fungerer som det skal. En serviceavtale på sprinkleranlegg vil i praksis være et samarbeid. Du kan selv utføre enklere ettersyn og egenkontroll på sprinkleranlegget. Hyppigheten av kontroll, ettersyn ( egenkontroll ) og vedlikehold (service). Brannteknisk egenkontroll utføres av utpekt personell iht.

Egenkontroll av sprinkleranlegg

Hvordan har kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge utviklet seg?

Egenkontroll på utførte arbeider aksepteres. Dersom sprinkler insralleres kan heis inngår r branneerie som er åpen over to plan og. Ettersyn ( egenkontroll ) må utføres av personell som har fått tilstrekkelig. Et sprinkleranlegg vil være et godt alternativ for å hindre at en brann utvikler seg. Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) ble opprettet av.

Manglende egenkontroll, vedlikehold og FG-kontroll. Eier plikter å dokumentere at sprinkleranlegg er installert og driftes i henhold til.

Egenkontroll av sprinkleranlegg

Det er altså ikke akseptert å benytte egenkontroll for noen av delene. Vi leverer komplette sprinkleranlegg, og kan bistå med montering, prosjektering.

Foreta egenkontroll av sprinkleranlegg . Dokumentere og forklar hvilke trykk anlegget skal ha. Test av alarmoverføring (ikke bruk klokkefunksjon). Den drøfter også bruk av sprinkleranlegg i andre typer bygninger og lokaler. Informasjonsskriv sprinkleranlegg. Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten. Generell informasjon om sprinkleranlegg. Samleskjema for egenkontroll.

Automatisk slokkeanlegg: Bygget er utstyrt med sprinkleranlegg av type tørre innvendige rør. Over 90 prosent av kontrollerte sprinkleranlegg oppfyller ikke minstekravene i dagens. Skifting brøyteskjær Befalsmøte. Dette er en liste over alle foretak som har FG-godkjenning for å prosjektere sprinkleranlegg, kontrollere slik prosjektering, utføre installasjon av sprinkleranlegg.

Lignende Oversett denne siden Genomförande. Rør, elektro, ventilasjon, brannalarm, sprinkler, fjernvarme med mer. Sprinkler – vattensläcksystem. TOBB Eiendomsservice tilby en egenkontroll – avtale.

Egenkontroll av sprinkleranlegg

FG-autorisert personell som forestår vedlikehold. Registreringer ved egenkontroll. DIN TRYGGHET – VÅRT OPPDRAG. Eksempel på egenkontroll som kan utføres av eier:.

Kontroll av sprinkleranlegg. Instrukser for egenkontroll iht.