Egenkapital boliglån krav

Ser vi bort fra kravene knyttet til boliglån i Oslo, vil tiltakene derfor. Kravene til boliglån er skjerpet, men det hele koker ned til tre faktorer. Egenkapitalen, den delen av kjøpesummen som du må skaffe til veie selv, kan volde hodebry for mange. Hva er kravet til egenkapital når du.

Når du kommer til oss i banken for å søke om boliglån, er det hovedsakelig to ting vi ser på: Egenkapital og betjeningsevne.

Egenkapital boliglån krav

I dag er det krav om 15 prosent av boligens pris i egenkapital, altså oppsparte midler, for at banken skal kunne låne deg resten. Det betyr at dersom du søker om et boliglån på to millioner kroner, må ha minst 300. Særlig for unge som skal inn i boligmarkedet i større byer, kan kravet til egenkapital by på problemer.

Mange spør seg, kan jeg få boliglån uten egenkapital ? Boliglån skal være på maks 85 prosent av boligens verdi. Høye krav til egenkapital ved boliglån gjør det svært vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet. Resultatet blir at altfor mange må leie bolig istedenfor. Min onkel, svensk statsborger, ble kontaktet av en rådgiver for. Vi hjelper deg å ta de rette valgene underveis, slik at du får et boliglån som.

I Oslo kom det dessuten krav om 40 prosent egenkapital for lån til sekundærbolig. I tillegg fikk bankene mindre fleksibilitet for boliglån i. Forskriften stilte også krav om at boliglånskundene ikke skal kunne låne mer enn. Hvorvidt du får boliglån, og hvor mye penger du får låne, avhenger av flere ulike faktorer. Kravet om 15 prosent egenkapital til boliglån videreføres. Det stilles krav om årlig avdragsbetaling på minst 2,5 % på boliglån som. Lave priser i Spania og fortsatt dårlig vær i Norge gjør at mange nordmenn går med planer om kjøp av bolig på spanske-kysten. Hvor mye burde jeg sitte med i egenkapital for å få dette lånet?

Med boliglån for unge kan du låne opp til 85% av kjøpesummen til vår beste rente. Kravet til egenkapital er dermed lavere enn ved ordinært boliglån. Dette kan for eksempel være lånesøkere som ikke tilfredsstiller kravet om 15 prosent egenkapital, men som er i jobber med spesielt gode. Det innføres altså strengere krav til egenkapital for kjøp av sekundærbolig i Oslo.

Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før. Regjeringen innfører strengere krav til egenkapital for kjøp av sekundærbolig i Oslo.

Egenkapital boliglån krav

Finansdepartementet som har stilt krav om 15% egenkapital og ikke. Blant endringene er at bankene kan gå bort fra enkelte krav, som kravet om 15 prosent egenkapital, for opptil 10 prosent av pengene de låner.

For mange er kravet til egenkapital det største hinderet. Er du under 34 år får du bankens beste rente på boliglån – uansett om det er din.