Dimensjonerende utetemperatur trondheim

I tillegg er de viktigste dataene vist. Simulert årlig kjølebehov samholdt med dimensjonerende utetemperatur sommer for 7. Dimensjonerende utetemperatur er en temperatur som brukes i kalibrering av klimasystemer i bygninger. Trondheim, på oppdrag fra Enova SF. Kravene settes etter dimensjonerende utetemperatur (sommer) over 20 O C.

Dimensjonerende utetemperatur trondheim

Graddager er fra utetemperatur til 15 °C. Den sorte kurven viser utetemperaturen pr time i Oslo, grafen bruker snitt av timeverdier for døgnet fra. Tabell for akkumulerte graddager og dimensjonerende utetemperatur. Ovenstående dimensjonerende temperaturer medfører at returtemperaturen alltid.

GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I TRONDHEIM OG KLÆBU. Det er i tillegg gjort simuleringer av rekkehuset i IDA ICE 4. C avhengig av utetemperaturen. Filene inkluderer også en del metadata, som dimensjonerende utetemperaturer og " dimensjonerende uker", og de er utarbeidet etter ISO.

Dimensjonerende utetemperatur trondheim

C ved dimensjonerende utetemperatur (-17 C).

Klimatilpasning – å redusere. IVF) for en rekke målestasjoner. DUT, dimensjonerende utetemperatur (°C) – Laveste tre døgns. DUT: Dimensionerande utetemperatur. Sammenheng mellom dimensjonerende sommertemperatur (DUTS) og årlig. Kjølebehovet beregnes etter dimensjonerende utetemperatur sommer (DUTS). Ved utetemperaturer utover dette må det pår egnes en glidning av operativ. Skogsflis og halm – også næringsutvikling og arbeidsplasser.

DUT) som er – 11 °C på Sortland. Gjøvik kommune og tilgrensende arealer i. W effektavgivelse ved dimensjonerende utetemperatur. Bygningstekniske løsninger og detaljer utviklet spesielt med tanke på at prosjektet ligger i en klimasone med svært lav dimensjonerende utetemperatur. C, som betjener gulvvarme, radiatorer. C, må de på forhånd oppbevares i. Oversikt over årsmiddeltemperatur tm, dimensjonerende frostmengde F100, dimensjonerende.

Dimensjonerende utetemperatur trondheim

Eksempelvis er påregnelig.

U- verditabell i forskriftens § 8-21. I diagrammet tas det utgangspunkt i stedets dimensjonerende utetemperatur og varmesystemets dimensjonerte turlednings temperatur. For Sandøytunnelen har betydelig lavere dimensjonerende trafikk, den har. Høiax Freedom fungerer helt ned til -20oC i utetemperatur, og er spesialdesignet.