Dimensjonerende utetemperatur sommer

Simulert årlig kjølebehov samholdt med dimensjonerende utetemperatur sommer for 7 klimasteder. Sammenheng mellom dimensjonerende sommertemperatur (DUTS) og. Kravene settes etter dimensjonerende utetemperatur ( sommer ) over 20 O C. Tabell for akkumulerte graddager og dimensjonerende utetemperatur. Klimadataene omfatter også døgnmiddeltemperaturer for beregning av dimensjonerende effektbehov til romoppvarming. I tillegg er de viktigste dataene vist.

Dimensjonerende utetemperatur sommer

Tromsø Bodø Stavanger Mo i Rana Karasjok Rygge Oslo. Temperaturmålinger på alle hovedkurser ved nær dimensjonerende.

Komfortkjøling benyttes vanligvis når utetemperaturen er høyere enn ca. Graddager er fra utetemperatur til 15 °C. Eksempel september (15°C – 7,5 °C) x 12 dager = 90. Dimensjonerende effektbehov til varmtvannsberedning: 30 kW.

Sesongnedbør (vinter, vår, sommer og høst). Kjølebehovet beregnes etter dimensjonerende utetemperatur sommer (DUTS). Med sommersimulering menes simuleringen av 1 til 20 døgn, vanligvis med dimensjonerende sommerforhold.

Dimensjonerende utetemperatur sommer

Brukes til å dimensjonere.

Vannføringen øker på årsbasis a) Vinter b) Vår c) Sommer d) Høst. Avhengig av dimensjonerende utetemperatur ved sommerforhold dvs. Klimatilpasning – å redusere risiko. Ovenstående dimensjonerende temperaturer medfører at returtemperaturen alltid.

Turtemperaturen i primærnettet kan variere over året, fra 120 °C til 80 °C avhengig av utetemperaturen og beliggenhet. Minimum turtemperatur sommer :. Det er også om sommeren høyest verdier i. Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se. Det forventes små endringer i sommernedbør, og. Oslofjorden landets høyeste dimensjonerende. Sommer er i dette tilfelle definert som tiden utenom fyringssesongen.

Som dimensjonerende utetilstand sommer legges til grunn den tilstand som normalt ikke. En populær kafé ligger vendt mot sjøen, og om sommeren er det både uteservering og badeplass her. Væske til vann-varmepumper kan utnyttes til frikjøling om sommeren. Sommerstilling : Bare produksjon av varmtvann med.

Grafene gjelder Osloklima med dimensjonerende utetemperatur (DUT) på -. Ved utetemperaturer utover dette.