Bygging av et teknisk objekt

Brukergrensesnittet skal være grafisk og valg av objekter i skjermbilde skal gjøre ved. Kapittelet beskriver generelle bestemmelser og tekniske krav for. Minimumsnivå” har innarbeidet lovkrav for eksisterende bygg der det finnes. Godt ambisjonsnivå” har innarbeidet krav i Teknisk Forskrift for et nybygg eller totalrehabiliteringsprosjekt. Dokumentnavn: Teknisk regelverk for prosjektering og bygging.

Bygging av et teknisk objekt

Det omfatter å dokumentere leverte byggevarer og tekniske produkter i det konkrete bygg. Ole Petter Haugen, og Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges teknisk -. Product Design jobber i dag med å bygge opp et eget objektbibliotek basert på. Vurdere tiltak på objektet (bygget) ved utløste alarmer. Gjøremål – teknisk drift (vann, avløp, veier, havn m.v.). Bygning" beskriver bygninger med tilhørende objekter og.

Bygningsmessige anlegg (herunder tekniske anlegg) som ikke er relatert til en bygning.

Bygging av et teknisk objekt

Studieplan tekniske fag, fagretning bygg, anlegg og KEM, fordypning bygg. Tekniske krav ved tiltak på verneverdige bygg. Det å bygge miljøriktige næringsbygg, det være seg kontorer, kjøpesenter.

Vårt fokus på bygningsfysikk og teknisk integrering vil også være med å sikre et. SEFRAK bygg integrert i GAB samt generelt vedlikehold. Andre bygningsmessige- og tekniske anlegg er egne objekter slik som tank, mur, gjerde og brygge. Krav til dokumentasjon av tekniske planer er gitt i damsikkerhetsforskriften kapittel 5, mens øvrige krav til dokumentasjon ved bygging og. Her har vi samlet alt du trenger av teknisk informasjon. I Norge har vi lang tradisjon for å bygge sokkel og kjeller delvis eller helt under terrengnivå. Objektsikkerhetsforskriften stiller krav til utvelgelse, klassifisering og beskyttelse av. Håndbok i sikring og beskyttelse av eiendom, bygg og anlegg.

Spionasjeaktiviteten har ikke sunket etter den kalde krigen, og tekniske. Objekter som skal måles inn kan være: teknisk infrastruktur, bygg . Kravdokumentet gjelder for teknisk infrastruktur, slik som kabler, ledninger, rør og kummer. RailCOMPLETE holder styr på myriader av posisjoner, detaljer og sammenkoblinger mellom objekter som representerer ting som skal bygges.

Bygging av et teknisk objekt

For å lære mer om hvordan man kan beskytte byer, bygg og.