Bygging av en høyhus

Ny rekord: Se kineserne bygge 57 etasjer på 19 dager. Tidligere denne uken skrev Teknisk Ukeblad at norske kommuner ser en tydelig trend i at stadig flere ønsker å bygge høyhus. Vi ser er klar tendens til at folk ønsker å bygge større boligkompleks og næringsbygg enn tidligere, og mottar flere søknader på høyhus nå enn. Trevarebransjen vil ha høyhus i tre i byen. Brannfaren er over, mener de.

Bygging av en høyhus

I Finland og Sverige bygges høyhus i tre, så hvorfor skulle ikke vi? Fleretasjes bygg og høyhus med bærekonstruksjoner i tre har blitt stadig mer populært de siste årene.

Teknologi for bæresystemer og trematerialer er i rask. Han argumenterer med at å bygge høyhus i klynger – bygge tett og høyt – og legge dem inntil åpne og lave områder, som sjøen, sikrer både effektiv byfortetting. Skal bygge nytt høyhus i Trondheim. Et nytt bygg på 15 etasjer på Sorgenfri er under planlegging. Foto: Illustrasjon: Wahl Eiendom). Høyhus står for noen som selve bildet på det urbane og moderne, men har samtidig store konsekvenser for byens profil, identitet og lokalmiljø.

Bygging av en høyhus

De sto tirsdag nesten som i en Idol-kø, flere av dem som vil bygge ut. Brynes nye byport, til venstre på. Byrådet i Bergen vil tillate høyere bygg i områder som trenger reparasjon. I den spredte bilbaserte, utflytende byen vi har fått, kan høyhus.

I dette intervjuet sier Sanner at han er åpen for at Oslo kan bygge høyere. Så lenge det ikke er i konflikt med viktige siktlinjer som fra Ørland kirke, bør aktører få lov til å bygge høyt. Vi må lad et være mulig å bygge. I samme område er flere andre høyhus søkt om, men fortsatt til. Her hos oss har vi kjempet mot høyhus på 17 etasjer, og vi har enkelte. Det planlegges 40 høyhus i Oslo som radikalt vil forandre byens karakter.

Nå planlegges bygg i størrelse Postgirobygget og Plaza hotel over. Bystyret vil ikke vente på en helhetlig områdeplan for Skøyen som er bebudet ved årskiftet. Han og naboene er sterkt mot Studentsamskipnaden i Oslos (SiO) planer om å bygge en høyblokk nedenfor Grünerbrua. Ny studie dokumenterer at man kan redusere klimagassutslipp med opptil 85 prosent ved å bygge høyhus med bærekonstruksjon i tre i stedet.

Det er fritt frem for høyhus.