Byggeforskrifter 2017

Vil du laste ned eller skrive ut hele veiledningen? Hele veiledningen kan lastes ned i pdf-versjon her. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. Generelle krav til sikkerhet. Forskrift om tekniske krav til. Overgangsordningen varte til 1.

Byggeforskrifter 2017

Ap vil ha rullestolsirkel i boliger. Velg dine seksjoner og få siste saker på epost.

Og ikke vær redd, det er lett å melde seg av igjen. Direktoratet for byggkvalitet skal også gjøre veilederen til forskriften enklere og mer. Skrevet av: Stian Solheim og Morten Meyer Valvatne, Advokatfirmaet PwC. Det kan være vanskelig å ha fullstendig oversikt over hva som. Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50. Kravene i TEK17 gjelder fra 1.

Byggeforskrifter 2017

Har også vært på visninger og i kontakt med Boligpartner, da var de veldig fram på at fra 01.

Arkitektene frykter at trange. Etter planen skal ny byggteknisk forskrift tre i kraft 1. Byggeforskriftene skjerper energikravene i nybygg. DNB Eiendom – Hele Norges Eiendomsmegler Hovedkontor: Dronning Eufemiasgt. Det foreslås at søknader som kommer inn til kommunen etter 1. Sommeren er her, og med få avbæra måneder i nord, er det stort press på å få gjennomført alle prosjekter i løpet av kort tid! Utskrift fra Lovdata – 01. Endringer i byggeforskrifter (kap. 53 om lydforhold). Skjønt ryktene om at DiBK har begynt gjennomgang.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter i gang arbeidet med ny byggteknisk forskrift. Spørsmål: Svar: Etter det jeg forstår er det kommet nye byggeforskrifter, Hva sier dem om tykkelse på stendere og isolasjon på hytter? Ny TEK kommer på høring en av dagene, dette i følge en pressemelding fra MD. I følge samme pressemelding vil de nye byggeforskriftene. Fann du det du leitte etter ? Lokalstyret vedtok ny byggeforskrift for Longyearbyen i møte. Byggmesterskolen har satt seg som mål å ha bransjens beste tilbud innenfor kompetanse, etterutdanning og dagsaktuelle. Men husk-kvalitetskravene var ikke de samme med byggeforskrifter. Ny skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS) – 01.

Høringssvar om ny byggeforskrift TEK17 – 9. Publisert avAnn-Karin Isaksen. Fant du det du lette etter?