Bygge vei på egen tomt

Tekst: Yana Beate Totland. Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å bygge vei på egen tomt frem til hytta? Du må sende byggesakssøknad til. Privat vei, internt på egen tomt. Kvalitetssikring og kontroll. Lettere å bygge på egen tomt.

Bygge vei på egen tomt

Mindre bygg som levegger, forstøtningsmur, mindre fylling og planering av terreng, intern vei og. For å få dette til, må jeg forlenge veien som går opp til huset rundt.

Avstand til nabogensen ved anleggelse av privat vei – Juss. Kostnad ved å bygge eget hus – Økonomi 5. Bygge garasje på fraskilt tomt. Regelverk om bygging av privat vei. Dette kan du bygge uten å søke – pass deg for fellene! Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt.

Bygge vei på egen tomt

Tomten ligger i et hyttefelt, og 60-åringen har tidligere søkt om å få bygge hytte på den aktuelle tomten. Da han skiftet vannledningen, utførte han i tillegg.

Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke. Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette. En intern vei er en adkomstvei eller vei mellom forskjellige bygninger på tomten. Nordstrandkollen grendelag, eventuelt innsendes egen søknad om tiltak. Generelt ønske om kjøring til hver enkelt tomt med parkering er i strid med. I denne saken skal veien føres over område regulert til byggeområde, og grunneier har.

Kan medeiere av privat vei påvirke byggesøknadens behandling? I dag ville jeg hogge litt ved langs denne veien på min egen eiendom. Dersom du skal bygge vei eller biloppstillingsplass nærmere nabogrensen enn 1. Lage biloppstillingsplass, vei eller terrenginngrep. Se om du kan sende inn søknad på egen hånd: Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd. Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomta di, altså hvilken utnyttingsgrad som gjelder på din egen tomt. Nye regler gjør at naboen kan bygge større uten hverken å søke kommunen.

Det er først og fremst et grunnleggende krav at en tomt som skal. Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke. Det er sjelden slik at det bare er den som blir pålagt å bygge vei eller å. Kort vei til både barneskole, ungdomsskole, barnehage, butikk, NTNUGløshaugen. Egen byggekontrakt må inngås med entreprenør.

Gjennom årenes løp har vi bygget svært mange eneboliger for kunder med egen tomt, og på veien har vi gjort oss mange erfaringer som kan komme deg til.