Bygge støttemur i skråning

Hagen vår ligger ca 1,5 meter over veien nedenfor med en bratt skråning ned til veien. Vi ønsker å bygge en støttemur i enden av hagen og. Jordtrykket er den største trusselen mot støttemurer som med tiden kan bli presset ut av form. Spesielt når muren skal holde på plass en skråning, gjelder det å mure tungt og med omtanke!

Følg alltid byggeveiledningen fra produsenten.

Bygge støttemur i skråning

Slik gjør du når du skal i gang med å sette opp mur. Kan man avslutte plenen med en bratt skråning ? Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er dette. Forstøtningsmurer må ha byggetillatelse etter plan- og. Derfor har jeg en skråning mot vei og nabo som er 2 meter høy. Hvis du tenker på og sette opp en støttemur over 1 meter, bør du kontakte din kommunes byggesaksavdeling og forhøre deg om muren må byggeanmeldes.

Anleggsgartner Svein Dalen viser deg hvordan du lager en støttemur på en enkel måte. Men å få bygd en støttemur eller tørrmur koster litt mer en jeg hadde.

Bygge støttemur i skråning

Forslag til veldig veldig bratt skråning ? Har du en skråning på tomten din? Da er du heldig, for det gir mange spennende muligheter, skal vi tro Albertsen. Nabo skal bekoste en eventuell støttemur ja, men regner med at din bror har fått. Uansett er naboen i følge byggeforskriftene pålagt og sikre skråninger slik at. Vi snakker om å bygge med forskjellige typer murblokker som.

Murer som ikke er rette, men skråner litt bakover, er vel mest kjent for de fleste. Rådhus og Aaltvedt støttemur fra produsenten Aaltvedt. Og i tillegg til støttemurer og andre murer kan du bygge grill, portstolper, pilarer, blomsterkasser, søppelskur og mere til. Det er også mange som lager gjerde. Bygge støttemur 13 m lang og ca 1,5 m høy. Terrasse på det samme arealet.

For å bygge murer med større høyde brukes jord armeringsnett. Vi skal sette opp en støttemur i hagen, for å hindre utrasing i en skråning ned mot gårdsplassen. Har vurdert å mure med leca splittblokker eller. Jeg søker gode råd for å forandre en skråning fra tomt mot vei slik at den blir så bratt som mulig uten å bygge en støttemur.

Høydeforskjellen fra vei til plen er ca.