Bygge levegg regler

Nye regler gjør at naboen kan bygge større uten hverken å søke kommunen. Mindre levegger med høyde 1,8 m og lengde inntil 5,0 m kan. Du kan fint få en levegg til å stå i en menneskealder. Husk bare disse ti reglene når du bygger levegg, så slipper du å lage ny om 5-10 år. En levegg er en tett skjerm som skal hindre innsyn, støy og vind.

Bygge levegg regler

Brudd på reglene kan føre til utestengelse. Har du lyst på en levegg som skjermer mot kald vind og nysgjerrige. Planen er at jeg skrur på levegg -platene rett på stolpene på naboen side, slik at.

Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Pass på disse fellene i de nye reglene. Men Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye regler kan. Levegg ( skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10. Sjekk om du må sende byggesøknad for gjerde, levegg eller støyskjerm eller om en ansvarlig søker må sende inn byggesøknaden din.

Bygge levegg regler

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i «lenke til veileder.

Kan bygge uten å søke (altså ikke søknadspliktig). Leveggen må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel. Gjeldende regelverk : Levegg med høyde opp til 1,8 meter og. For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f. Hvordan er reglene i forhold til levegg og gangsti? Det er regler for både høyder og lengder. Skal leveggen skjerme mot vind, bør den ikke bygges helt tett. Enda bedre er det å bygge et dobbelt gjerde med forskjøvne bord, som vist på bildet på forrige side. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for.

Sjekk om du kan bygge uten å søke, om du kan søke selv eller du må ha hjelp av fagfolk. Nå kan naboen din bygge en 25 meter lang, to meter bred og fire meter. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse. Men da må en rekke krav og regler overholdes, og bygget kan ikke. Tidligere måtte du søke kommunen om å oppføre levegg med.

Du behøver ikke å sende søknad når. Setter du opp garasje, gjerde, levegg eller terrasse? De har sannsynligvis egne regler for gjerder og levegger. Levegg, bod, påbygg, garasje kan bygges uten å søke.

LEVEGG : Hvis du har liten plass, eller ikke har lyst til å sette opp noe permanent. Sperrer det sikten, kan du pålegges å bygge om gjerdet. Da gjelder reglene om levegger, som sier at du må søke om tillatelse dersom gjerdet står på grensen. JULI: Skal du bygge garasje, uthus eller levegg i sommer? Jan Tore Sanner en omfattende plan med enklere regler for plan- og byggesaker.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Snart blir det enklere å bygge garasje. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m.