Brønnloven

Det er en del diskusjoner rundt brønnloven. Det at denne etter hva jeg skjønner ikke eksisterer lenger er det ikke så mange som nevner. Reglene om sikring av basseng, brønn og dam foreslås overført fra brønnloven til plan- og bygningsloven, slik at brønnloven kan oppheves. Normalt brukes det 3 varianter, trekk (duk), overbygg. Hvis dere ønsker å ha dam i en hage, skal dere gjerde inn tomten i henhold til brønnloven.

Brønnloven

Loven stadfester at hvis dammen er dypere enn 0,2. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Byggegrunn, miljøforhold mv.

Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig. Brønnloven hører til en forgangen tid. I dag er det plan- og bygningslovens paragraf 83. Dette er avgjørende for hvilken vanndybde du trenger i dammen. En kunstig dam kommer inn under brønnloven, og det er krav om sikkerhet. Det kan sikres på andre måter. Omslag: Bente Cecilie Bergan.

Foto omslag, forside: Thor Østbye (ø.v.), Knut Ståle Hauge (ø.m.), Kristin Ødegård Bryhn (ø.h.). Hvor mye vann må ei Vannlilje ha 21. Lov om sikring av brønner av 31. Eg går og tenker på å lage ein dam i hagen. Men det er eit stadigt tilbakevennende spørsmål som eg lurer på. Det gjelder både utendørs og innendørs. Språkprofessor Arne Torp har imidlertid ingen forståelse for at brønnloven må gjelde midt i naturen.

Hvis et slikt område skal gjerdes inn. Jo, om bassenget ikke er sikret med gjerde, eller at det er minst en meter over bakken – så er du ansvarlig. Basseng inngår i brønnloven, og det. Add to folder Created with Sketch. Utformingen av dammen er viktigere. Dersom dybden er over 20 centimeter, krever dessuten brønnloven at dammen skal sikres så ingen kan drukne i den. Politiførstebetjent Ole-Kristian Skogen. Da slipper man å sette opp et 1,5 meter høyt gjerde slik brønnloven sier.

Marit har like fullt behov for å skjerme seg, og derfor har hun beholdt. Dette gjelder etablering av menneskelagde dammer og våtmarker og. Veldig flott med så god omtale rundt hobbyen, Alf. Ser du viser til brønnloven i interviuet. Det meg er bekjent, så er brønnloven. Påvirkning: Dammen var tidligere mye større, men betongdemningen som fortsatt finnes, ble sprengt i stykker pga. How do you say brønnlov in Norwegian?

Pronunciation of brønnlov found 1 audio voice for brønnlov.