Brannsikring av bolig

Vet du hvilke krav du som boligeier har til brannsikring av boligen ? Generelt sett er el-sikkerheten i norske boliger ikke veldig høy. Feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater står for nesten halvparten av. Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Utleier har ansvaret for at boligen har tilfredsstillende antall godkjente røykvarslere, slik at dette høres godt på alle soverom. I tillegg skal det være manuelt.

Brannsikring av bolig

Sikkerhetsprodukter til boligen.

Kjøp sikkerhetsprodukter. Ett hus overtennes i dag på 3-4 minutter, mot 20 minutter for 50 år siden. Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger. Ombygging av eldre loft til bolig 700.

Innovasjonsdialog om brannsikring av boliger ved hjelp av velferdsteknologi. Haugaland Vekst, i samarbeid med Norwegian Smart. På denne første innovasjonsdialogen ble det satt fokus på behov, utfordringer og muligheter innen brannsikring av boliger for mennesker i disse gruppene ved. Med oppholdsrom i én del av huset, og soverom i en annen del, kan det være at du må ha enda flere røykvarslere i boligen.

Brannsikring av bolig

Det må ikke være mer enn én dør. Antall branner i boliger er altfor høyt i Norge.

Mange boligbranner kunne vært unngått med bedre brannsikring. Tusenvis av beboere i fire boligblokker i Camden i London ble evakuert i helgen på grunn av for dårlig brannsikring. Minst 60 høyblokker over. Garagen kommer 1,5m fra nabogrensa og jeg tror jeg må brannsikre 2,5m av min garage. Holder det med EI30, og hva innebærer det?

For å sikre kulturverdier vil det ofte være nødvendig med bedre brannsikring enn det som kreves i lovverket. I vanlige boliger er det normalt bare krav om. Forskriften stiller krav til både eieren og brukeren av byggverk. Det betyr krav til borettslaget og sameier om kontroll og iverksetting av tiltak. Brannsikring – brannsikring, elektroinstallasjon, serviceavtale, sikringsskap. Vi har lang erfaring med brannsikring. Vi setter inn branndører, brannvinduer og brannvegger. Kontakt oss for brannsikring av din bolig.

Vi gir tips og veiledning til hvordan du lager brannsikring i hjemmet.