Brannkrav garasje tek17

Om veiledningen til TEK17. Interne og eksterne beredskapsmessige tiltak som er regulert av brann – og eksplosjonsvernloven med. For å ivareta sikkerhet ved brann i bruksfasen, må eier blant annet ha informasjon om hvilke. Dette kan for eksempel være lagerbygning, skur eller garasje uten faste arbeidsplasser. For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største.

Brannkrav garasje tek17

Byggteknisk forskrift ( TEK17 ) med veiledning.

TEK17 har stort sett samme struktur som TEK10, men det er foretatt en. Dette medfører at blant annet garasjer og ubetjente lager ikke lenger. I tillegg er det foreslått nye preaksepterte ytelser i kapittel 11 om sikkerhet ved brann. Byggverk der brann kan utgjøre stor fare for miljøet eller berøre andre vesentlige samfunnsinteresser, skal. Carporter og små garasjer 520. Brannvegger i trehusbebyggelse 520. Brann – og seksjoneringsvegger i større. TEK 17 Forskrift om tekniske krav til byggverk.

Brannkrav garasje tek17

Større, frittliggende garasje. Forskrift med tekniske krav til byggverk ( TEK17 ) trer i kraft fra og med. Det er også foreslått nye preaksepterte løsninger knyttet til sikkerhet ved brann i. Garasjer og boder er ikke lenger omfattet av krav til radonsperre. TEK17, som den nye forskriften blir kalt, har vært omstridt helt siden den ble.

Spørsmål: Brannkrav garasje tek17. Kapittel 11 Sikkerhet ved brann – Direktoratet for byggkvalitet. VEILEDNING: Garasje og brannkrav. TEK17 utarbeides av Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK), og oppdateres stadig.

Last ned nyeste versjon her Bufret 21. Byggesøknad og byggeforskrifter Planlegger du tilbygg, påbygg eller ny garasje ? Kurser fra en underfordeling i en frittliggende garasje uten boenhet omfattes ikke. Dersom det gjøres fravik fra de preaksepterte ytelsene, må brannsikkerheten dokumenteres. Ut fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse skal. Egenskaper til materialer og produkter ved brann. Det skal være sikret mot takras rundt hele bygningen (inklusiv garasje ). Opparbeidet uteareal og kapittel 11 Sikkerhet ved brann.

Eksempler på tiltak hvor kravet bortfaller kan være mindre garasjer, naust, uthus og.