Bøying nynorsk

Nynorsk oppslagsord, kvile Les høyt. Vanlege feilkjelder: Skrivefeil: Sjekk skrivemåten! Han er sedd, ho er sedd, barnet er sett, dei er sedde på byen saman. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Nokre få hankjønnsord har heilt uregelrett bøying. Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk :.

Bøying nynorsk

Infinitiv, Presens, Preteritum, Perfektum. Bøying (regelrett substantiv hokjønn). Hvis dere ikke møter til øvelsen i. Bøyning (regelrett substantiv intetkjønn).

Ordbøker nevner ubestemt form entall først i oppslag. I Bokmålsordboka kan du få tilslag på alle bøyingsformer. Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i. Hovudregel: Hankjønnsorda får endingane –ar og –ane i fleirtal.

Bøying nynorsk

Noen grupper adjektiver bøyer vi med mer(e) – mest. Dette gjelder de fleste adjektiver på -sk, adjektiver på -et(e), adjektiver på -ende og lange adjektiver. Minigrammatikk fra Fabel 9. Unntak i bøying av substantiv, hankjønn.

Inkjekjønnsord skal alltid bøyast regelrett i nynorsk, det vil seia inga ending i ubestemt fleirtal, -a i bestemt fleirtal: eit eple – eplet – fleire eple. Ordformene fiske, fiskar, fiska er til dømes bøyingsformer av verbet å fiske. Spørjeord – kva for spørjeord er ikkje korrekte på nynorsk ? An-be-het-else»: Skriv inn rett ord for dei det ikkje er lov å bruke på nynorsk ! Ubestemt form, Bestemt form, Ubestemt form, Bestemt form. Et menneske, mennesket, mennesker, menneska eller menneskene. Også når det gjelder å bøye verb på nynorsk, er i-endelsene avskaffet. Det er altså ikke lenger valgfritt. Andre har svak bøying på bokmål og sterk på nynorsk. Mange legger til en ekstra – r i flertall av intetkjønnsord på -e, men disse ordene skal på nynorsk bøyes slik: eit område – området- område – områda, eit merke.

To grupper med hokjønnsord har endinga -ar i. Læraren til bror min har nemleg funne ut at det finst fleire måtar å lære bort nynorsk på enn å skrive bøying på bøying på bøying på bøying. BØYGNING var en nyskapning, og BØYING var altså. Bufret Lignende Grammatikk er ikkje alltid det kjekkaste å pugge, men er likevel heilt nødvendig for å kunne skrive ein god tekst på nynorsk.