Borettslag regler

Fortvil ikke, du er ikke alene om å måtte forholde deg til regler som at gresset kun skal ra. Med jevne mellomrom dukker det opp saker i dagspressen der beboere i borettslag klager på det de mener er urimelige ordensregler. Et borettslag kan enten være tilknyttet et boligbyggelag, f. OBOS eller USBL, eller det kan være frittstående. Reglene for borettslag og. Alle borettslag har sine regler.

Noen er mer absurde enn andre. Det er ikke bare i driftsleder Narvestad i Robert Stoltenbergs TV-serie. GENERELLE ORDENSREGLER I HELE LAGET: 1. Det nære naboskap i huset fordrer at beboerne viser hensynsfullhet og alminnelig høflighet overfor. For borettslag er ofte vedtektene i borettslaget mer konkrete enn. Medeiere i borettslag har både rettigheter og plikter. Det er selvsagt viktig å sette seg inn i disse reglene.

Som hovedregel har eierne kontroll. Mange bor i borettslag og alle har hørt om det. Men hva er egentlig et borettslag ? Dersom boligselskapet har særlige regler for parkering, behandling av teknisk utstyr, rengjøring eller annet, er disse å anse som en del av ordensreglene. Hva slags regler gjelder. Hvem har ansvaret for vedlikeholdet i borettslag og sameie? Hvor finnes regleneEierseksjonsloven kapittel VI inneholder reglene om. Nå koker det altså snart over for meg.

Kjæresten min har kjøpt leilighet i et. Dokumentet Lov om borettslag. Følgende dokumenter kan være det du ser etter – merk at. Tenker da spesielt på regler rundt ro og orden. I hvilken grad kan styret på egenhånd lage særregler. Og når blir disse særeglene så "urimelige" at de ikke.

Ny eierseksjonslov: viktig at styret setter seg inn i reglene (foto: Vidar Langeland). Vi bor i en leilighet i borettslag i Skien. Du finner all info under eller ved å navigere deg frem i menyen. Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen.

I borettslagsloven finner vi flere regler om fremleie, eller bruksoverlating som. Nye regler gjør nå at borettslag og sameier over hele landet må være med på det grønne skiftet og legge til rette for lading av elbiler og. Borettslagets vedtekter finner du.