Bolig nær høyspentanlegg

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. I dagliglivet vil ingen bli eksponert for verdier i nærheten av grenseverdien. Typiske verdier i boliger som ikke er i nærheten av høyspentanlegg. En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg.

Du finner tabellen i brosjyren " Bolig nær høyspentanlegg " (pdf).

Bolig nær høyspentanlegg

For nærmere vurderinger bør netteier kontaktes. Statens strålevern og Norges. Omfattende internasjonal forskning har funnet at det er en mulig okt risiko for at barn som vokser opp i boliger der magnet- feltet er over 0,4 «T (mikrotesla). Ligger som pdf-fil øverst på denne. Noen er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg.

Informasjon om ledningene kan gi en mer. Høyspent – og lavspentkabler i bakken.

Bolig nær høyspentanlegg

En bolig som ikke ligger ved en høyspentledning vil normalt ha et magnetfelt mindre enn 100 nT. Bygging nær elektriske ledninger. Fordelen med å kjøpe et hus nær høyspentledninger er at mange er litt bekymret, så du kan kanskje få. Her finner du "spørsmål og svar og høyspentanlegg og magnetfelt", samt informasjon om: Bolig nær høyspentanlegg (for publikum). Folkets Strålevern mener det er skadelig å bo for nær en høyspentlinje.

Ved bygging av nye boliger eller nye høyspentanlegg anbefales det. Infohefte " Bolig nær høyspentanlegg " kan være en ide å lese for å få mer informasjon. Utredningsnivået for magnetfelt ved nye bygg og høyspentanlegg gjelder. Vanlige nivåer for boliger, barnehager, skoler og næringsbygg er i. Her er det ikke mulig å bygge, i alle fall på langt nær så mange boliger som tenkt.

Annen helserisiko ved opphold nær elektriske anlegg er ikke påvist. Daglig leder Per Rovik er ikke overrasket. Utvalg for byutvikling har tidligere utsatt en godkjenning av de planlagte 112 boenhetene flere. I Norge har vi definert et utredningsnivå for magnetfelt nær høyspentanlegg på 0. Det er mange myter forbundet med det å bo nær et høyspentanlegg. Dette forutsetter at krav til direkte.

Bolig nær høyspentanlegg

HeiEr det noen krav til avstand mellom bolig og høyspent ? Noen med kvalifiserte meninger om hvilken boligavstand man burde. Så det å ha et hus som er i nærheten av en høyspent burde ikke være.

Jeg har vært og sett på et hus i nærheten av en høyspent mast hvor der. Elektromagnetiske felt fra høyspentanlegg. Kraftledninger gir lavere boligpriser. I boligstrøk er det ikke tvil om at kabler i bakken ser mye finere ut enn stolper med en jungel. Vi fant ingen signifikant økt risiko for hjernesvulst ved å bo nær. LNF spredt (f.eks. høyspent ). En eiendom nær brønner vurderes beholdt som LNF, ellers er bolig.

Ta kontakt med Nordlandsnett og vi sender brosjyren.