Bokføring reisekostnader

Reisekostnader som ikke skal innrapporteres på a-meldingen føres på denne kontoen. Refusjon av reisekostnader som er opplysningspliktig, men ikke trekkpliktig kan også føres på. Kontohjelp til bokføringen. Bokføring av reisekostnader. Jeg driver enkeltpersonforetak og har en del reisekostnader i forbindelse med et oppdrag, både mat, drikke og overnatting. Jeg leier meg inn som underleverandør for et firma i Oslo og tar Tog inn fra. Typiske reiseutgifter er hotellutgifter og kostnader ved fly, tog, buss, båt, taxi osv.

Du kan aldri kreve reiseutgifter etter statens satser, kun etter. Hei Noen som har en grei oversikt over hvilke reise-diettkostnader som er oppgavepliktig kontra ikke oppgavepliktig? Reiseutgifter for enkeltpersonforetak. Du kan registrere utgiftene du har hatt i forbindelse med reiser under Kjøp->Nytt kjøp i Fiken. Du oppretter leverandøren og. Hvis du velger å føre regnskap selv, må du passe på at du ikke gjør disse feilene.

En lønns-, drifts- eller reisekostnad vil i mange tilfeller måtte vurderes i forhold til både regnskap, skatteplikt, skattefradrag og merverdiavgift. I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale. Meldingen omhandler fradrag for inngående merverdiavgift på arbeidstakers reisekostnader, betalt av virksomheten. Ta kontakt med regnskapsavdelingen for hjelp til bokføring. Forstår jeg deg riktig at jeg må føre reisekostnadene inn og ut av. Som tittelen sier hvordan bokfører jeg en. Synes du svaret var godt eller dårlig? Jeg har en del nettsider som omhandler reise.

For å kunne tilby brukerne virkelig god og realistisk reiseinfo, så ser jeg det som en. Bilagsdato angir hvilken dato reiseregningen bokføres i regnskapet. Når man har opprettet bilaget, kan man velge "Vis bilag". Der vil man se at bilaget er blitt. Denne kontogruppen skal i all hovedsak føre kontroll med kostnadene tilknyttet bedriftens bilpark. Ved siden av bensin, kan.

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider og kombinerer denne informasjonen med opplysningene du oppgir for å danne. Linje 1 viser bokføring av faktura, linje 2 viser bokføring overført fra Expense. Opprett lønnsart for reisekostnader betalt av arbeidsgiver under. Bilgodgjørelse, oppgavepliktig. BI-professor Hans Robert Schwencke til Dagbladet.

ZIP- ikon NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta – alle historiske. Avskrivninger bokføres ved avslutningen av hver regnskapsperiode. Samlefaktura inneholder ikke alltid tilstrekkelig informasjon til å bokføre kor- rekt på grunnlag av.