Bokføring av bilag

Et bilag er dokumentasjon av en postering i bokføring, som for eksempel kan være en faktura eller et betalingsbilag. Skattemyndighetene stiller strenge krav til bokføringen i en bedrift, enten den er liten eller stor. Regnskapet og bokføringen er grunnlaget som viser den. Hvert bilag blir ført både til kredit og debet og mot en konto. Med bilag menes dokumentasjon som brukes som grunnlag for bokføringen i. Det stilles bestemte krav til hvilken type informasjon et bilag skal inneholde. Bokføring av bilag før mva-registrering. I det følgende skal vi ta for oss noen relevante eksempler og vise hvordan bilagsføringen kan se ut for ulike typer bilag. Riktig bokføring er fundamentet for korrekte årsregnskaper, fastsettingsskjemaer.

Det kan dreie seg om bilag, fakturaer, pakksedler, avtaler eller elek-. Vi viser og forklarer enkelt hvordan hver transaksjon bokføres korrekt. Grunnleggende bokføring – Del 2. Nå har du tre ubetalte bilag i regnskapet på denne leverandøren. Gebyrene bør sikkert ikke bokføres på samme konto som fakturaen da dette. Du finner denne modulen under Økonomi – Regnskap – Søk bilag. Kopier bilag : Her lages det en nøyaktig kopi av bilaget, og når det bokføres får det nytt. Konto, valuta og mva-kodebruken i eksemplene under er kun for.

All bokføring tar utgangspunkt i bilag, men i stedet for å starte med inntastingen og så (kanskje) legge ved et bilag, har vi snudd opp ned på. Mottaksregistrerte bilag med bilagsart AH sendes på arbeidsflyt ved lagring. Finnes det godkjente bilag, utløses bokføring via EI03 og GL07 kjøres automatisk. Uten lisens fungerer programmet som en såkalt demoversjon. Du kan likevel bokføre dine reelle bilag og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet. Kommandoer for å arrangere bilag som sendes inn til mottak. Inventur: opptelling og inspeksjon av fysiske beholdninger. Det er en rekke oppgaver som må utføres når du skal føre regnskapet ditt, slik som registere bilag, avstemme konti og periodeavslutning med utarbeiding av.

Dokumentasjon fra løpende bokføring. Når man har attesteringsmodulen i Tripletex, så må nå alle bilag både bokføres og godkjennes. Rettighetene til bokføring og attestering (godkjenning) av bilag. Korrigere registrert bilag.

I denne oppgaven skal du øve på å korrigere et registrert bilag. Et bilag som bokføres med feil konto eller beløp kan ikke endres. Uttalelser, dispensasjonspraksis og annen informasjon innen bokføring, årsregnskap, regnskapsførervirksomhet og revisjon, primært for bokføringspliktige og.