Bokføre restskatt

Jeg har heller ikke betalt inn. Jeg lurer på hvordan jeg bør bokføre det. Bokføring av skatteoppgjøret. Spørsmål Jeg fører regnskapet for et aksjeselskap. Så samme måte behandles restskatt.

En eventuell restskatt vil være differansen mellom.

Bokføre restskatt

Her ser du hvordan du skal bokføre betaling av fjorårets skatt og hvordan. Eventuell ubetalt restskatt skal eventuelt stå som fordring på konto. Må jo ha noe å bokføre imot når jeg skal betale denne restskatten.

Beregning og betaling av skatt for et AS går i tre omganger gjennom året: Før og ved årsavslutning, samt det endelige oppgjøret. Restskatt er jo ikke en utgift man får noe fradrag på. Hvilken konto skal jeg velge i bokføringen ? Nå har jeg mottatt faktura for betaling av restskatt. I god tid før forfallsfristen får du faktura med betalingsinformasjon. Hvordan skal jeg gjøre dette regnskapsmessig?

Bokføre restskatt

Når likningen er foretatt, fastettes eventuell restskatt lik differansen mellom utliknet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Hvis ikke, får du tilsendt. Forskuddsskatt og restskatt skal betales til skatteoppkreveren for. Skatterådgivning 1 Kredittselskaper Livsforsikring Verdipapirforvaltning Skatterådgivning Sentralbank Revisjon Regnskap og bokføring Porteføljeinvesteringer. Frist for å betale ytterligere forskuddsskatt for å unngå renter på restskatt.

En ting er å sjekke at opplysningene og beregningen er riktige, men får du melding om dårlig vær (les restskatt ) kan du betale tilleggsforskudd. Regnskapsplikten omfattet både den løpende bokføringen og utarbeidelsen av årsoppgjøret. Men det krever at du bokfører riktig. I alt for mange tilfeller ender det med store krav om restskatt. Det kan selvsagt være svært belastende for næringsdrivende som har investert. Det beregnes renter både når en får tilgodehavende skatt og restskatt. Renter på tilgodebeløp i skatt beregnes for personlige skattytere fra 1. Fristen for innbetaling av restskatt påvirkes ikke av utsatt skattemeldingssfrist, hvis du har søkt om det. Betaling etter fristen blir ikke tatt hensyn til ved endelig.

Pengene må firmaet ditt betale inn i form av forskudds- eller restskatt. Redusert fradrag for mva ved kjøpet av bilen gjøres allerede ved bokføringen av kjøpet. Regnskapsføringen omfatter daglig bokføring, remittering, avstemminger og andre. Innbetaling av forskuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt, resterende skatt.