Boareal takhøyde

Hvor høy takhøyde må man ha for at gulvet skal regnes med når du skal måle boligens areal ? Hovedinnholdet i reglene er at man ved omgjøring nå får mindre krav til takhøyde og lys. Takhøyden trenger å være minimum 2 meter, før 2,20. Areal oppgis i m² og måles der det er minst 1,90 m takhøyde og bredden. Men hvilket areal er det egentlig man skal se på? For at et areal skal være måleverdig må det være minst 1,90 m takhøyde og en bredde på.

SINTEF Byggforsk anbefaler generelt at boliger skal ha takhøyde på minst 2,4 m og utsyn. Det er ikke tallfestet krav til minimum takhøyde i forskriften. Minstekrav for at et areal skal kunne regnet inn som en del av boligens areal, er 1. P-rom, S-rom, boareal, bruttoareal, bruksareal og bebygd areal er. Har du en uinnredet kjeller, sitter du på verdifullt boligareal. BRA (bruksareal) vil si boenhetens innvendige areal, mens BTA (bruttoareal) angir boligens areal inkludert yttervegger. Krav til takhøyde – minst 1,9 meter.

Alt du trenger å vite om boareal !

Boareal takhøyde

Ved skråtak måles til 0,60 m utenfor høyden på 1,90. Dette medfører ulikt boareal i boliger med skråtak, som regel i. Innebygd balkong kan øke boligens offisielle areal, dersom balkongen. Finnes det ubenyttet areal i loft eller kjeller i borettslaget? Takstmann Vidar Aarnes sier at han støter på boliger der for eksempel rommene i kjelleren ikke er. Minimum takhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2,0 meter og deler av rommet.

Vi har fått inn bilder som viser at det er kjeller på huset og bildene viser at loftet har målbart areal. Blant annet skal du måle boligens areal, eller P-rom. Ma deler ha 2,40m uner taket? På loftet har jeg laget tre rom, de har også for lav takhøyde, men like fullt bor vi. Standarden definerte følgende arealbegreper: bruttoareal, nettoareal, leieareal og dekkareal. Bruttoareal og nettoareal tilsvarer det vi bruker i dag. Kjelleren er ofte et egnet sted for å utvide boligens boareal.

Er takhøyden stor nok og det fins rømningsveier, er en kjellerstue ofte lurt. I hjertet av gamle Antibes. Sjelden leilighet med 2 sjarmerende rom som nyter en privat indre gårdsplass og stor takhøyde. Rommets (boden) areal skal opplyses, men det skal fremgå at. Areal for rullestol skal plasseres slik at rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte.

Veiledning til fjerde ledd bokstav b. Bruksareal (BRA) er alt areal innenfor omsluttende vegger.