Bioingeniør lønn 2017

Som bioingeniør har du ansvar for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier. Denne siden er sist oppdatert 5. Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Fagforbundet arbeider for gode lønns – og arbeidsforholdene for.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.

Bioingeniør lønn 2017

Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling, de best betalte. Farmasi eller bioingeniør, jurist? Noen som er bioingeniør her?

Flere resultater fra forum. Bioingeniør er jo kun en bachelor, det er ikke en særlig lang utdanning. Om yrket, jobb, utdanning og lønn. Radiograf, Audiograf: 396. Fysioterapeut, Ergoterapeut: 382.

Bioingeniør lønn 2017

Her kan du sammenlikne din egen lønn med utbetalingene i andre yrker. Jeg synes jeg har dårlig lønn i forhold til kompetansen min, sier Rita von der Fehr, bioingeniør og hovedtillitsvalgt for NITO på Oslo Universitetssykehus. Har vurdert en stund nå å studere til å bli bioingeniør, da jobben virker ganske interessant, men det har. Gjennomsnittlig startlønn for nyutdannede Tekna-medlemmer i privat. En tredel av bioingeniørene i Innlandet vil gå av med pensjon innen tre år. Blant alle ingeniørgrupper er bioingeniører de lavest lønnede, med 403. Et godt eksempel er bioingeniører og sivilingeniører, som på sykehus.

Færre søker på ingeniørfagene – se. Sjekk din lønn mot oversikten: Nå har igjen ingeniørene høyere lønnsvekst enn sivilingeniørene. LØNN : En sveiser tjente i gjennomsnitt 36. Oversikten viser gjennomsnittslønn og gjennomsnittlig startlønn for et utvalg yrker. For tiden trenger vi vaktgående bioingeniører innenfor Sentrallaboratoriet. Startlønn for nyutdannede bioingeniører :. Overraskende mange menn velger å studere til bioingeniør i Ålesund.

Partene kan avtale at lønns – og arbeidsvilkår for bestemte grupper arbeidstakere skal fastsettes på. Tenk også gjennom motivasjonen for studiet, jobbmuligheter og lønn. Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor.

Bioingeniør lønn 2017

Tabell 3 Snittlønn på tvers av institusjonene for utvalgte stillinger.