Betong co2

Slik skjer det Prosessen der CO2 blir tatt opp kalles karbonatisering. Det er en naturlig prosess som oppstår når luft trenger inn i betongen. For å gjøre noe med dette, har forskere fra Massachusetts Institute of. Men sementprodukter kan også lagre CO2. Utslipp av CO2 fra produksjon av sement og betong er et komplekst saksområde. Industrien har gjort store anstrengelser og investeringer for å redusere sine.

Det vil gå med ufattelige. Faktisk står sementindustrien for mellom 3-5 prosent av verdens CO2 -uslipp. Nylig ble det lansert en studie som forteller om hvordan betong tar. Betong opptar CO2 fra luften.

Det endte med en kombinasjon av betong, limtre og massivtre som. Salt og CO2 spiser betong. I mange garasjer bygget på 70- og 80-tallet smuldrer nå både gulv og vegger. Globalt kommer om lag 6 posent av det menneskeskapte utslippet av CO2 – ekvivalenter fra betong. Er bruk av betong i våre bygg og anlegg bærekraftig? CO2 -utslipp kan reduseres i bygg og anleggsbransjen 23. Ikke minst ut fra et klimaregnskap er det å bygge i tre klart bedre enn betong.

Cementtillverkning ger upphov till koldioxidutsläpp varav en stor del kommer från kalcineringsprocessen, vilken svårligen kan undvikas. Denne naturlige prosessen, som kalles karbonatisering, er godt dokumentert og har vært kjent i over 100 år. Norsk forskning kan finne «supersement». Fordi det ikke finnes gode erstatninger for sement og betong, og fordi så mye av. Når stålburene er fylt med steiner av knust betong i stedet for naturstein (som på bildet), tar de opp CO2 fra luften i en prosess som kalles. Apollon Bufret Lignende 7. Nytt miljøverktøy langs norske veier: Gabioner med knust betong vil ta opp store mengder CO2 fra luften i den prosessen som kalles. Sement er altså bindemiddelet i betong. Kravene differensierer ikke mht.

Klimagassutslippet oppgis for 1 m3 betong og dekker livsløpet fra råvareuttak til. Slagget er avfall fra stålindustrien. Ikke noe annet materiale, som stål, betong eller mineralske produkter, kan måle seg med dette. Norge og Norcem viser lederskap innen karbonfangst og –lagring.

CO2 -fangst er nøkkelen til karbonnøytral betong.