Bedriftsøkonom tittel

Når du har fullført studiet får du tittelen bedriftsøkonom. Du få ingen tittel som kan brukes til noe, og ingen arbeidsgivere vil tillegge deg. Men etter første året på BI har du i utgangpunktet tittelen bedriftsøkonom. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt.

Eiendomsmegling BI, tittel etter ett år?

Bedriftsøkonom tittel

Få vitnemål med titler for hvert år? Flere resultater fra forum. Høgskolen i Innlandet tilbyr årsstudium i bedriftsøkonomi som nettstudium. Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Bedriftsøkonomistudiet er offentlig godkjent, og du kan søke om å få det innpasset i. Siviløkonom er en norsk tittel for kandidat med femårig. Hvis du vil gjøre kort prosess på det, kan du ta ett år med bedriftsøkonomi på BI og få tittelen " bedriftsøkonom ", du kan selvfølgelig også ta tre år.

Etter ett år vil studenten ha tittel som bedriftsøkonom (grunnfag i bedriftsøkonomi ).

Bedriftsøkonom tittel

Etter to år tittel som høgskolekandidat innen økonomi og. Markedsøkonom Tilbys ved BI: Oslo. Bachelorprogrammet tilbyr eksempelvis profiler innenfor regnskapsføring, bedriftsøkonomi, jus og eiendom, ledelse og innovasjon, miljø- og samfunnsøkonomi. Sammen med annen høyere utdanning gir. Mangler: tittel Erfaringsbasert undervisning i økonomisk-administrativ utdanning. Hvordan oppfatter arbeidsmarkedet forskjellen på en siv.

Ett år med bedriftsøkonomi kan vel gi deg tittelen bedriftsøkonom. Du får trolig ikke de tyngste jobbene, men kan. Microsoft Norge: Knut Morten Aasrud, hovedfag i informatikk UiO, MBA BI. Mesta: Kyrre Olaf Johansen, sivilingeniør NTNU, bedriftsøkonom BI. Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Det er også angitt hvilke titler det er mulig å oppnå ved avslutning etter fullført og bestått 1. Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, samt fullført og bestått følgende emner fra Årsstudium i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i. Tittel : Seniorrådgiver Utdannelse: Cand.

For å kunne gjennomføre grunnleggende analyser i bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi, får du kunnskaper i metodefagene matematikk. Studiets sammensetning gjør at man som ferdig.

Bedriftsøkonom tittel

NAV hadde innvilget stønad til ett års studium som ga tittel bedriftsøkonom og mente at dette ga yrkeskompetanse. Stønad til ytterligere to år som ville kvalifisere.