Asfalt tykkelse

Asfalten har en tykkelse på 3 til 4 cm. Du må ta høyde for dette mot kantstein og garasjeport. Ugress og andre vekster må fjernes i forkant av asfalteringen. HANDBOK UTLEGGING AV ASFALT. Hvilken tykkelse brukes når dere legger gårdstun, parkeringsplasser og. Hvor lang levetid har asfalt ? Hvordan skal jeg klargjøre før dere legger asfalt ? Forespørsel: Ring eller send oss en e-post. Deretter avtaler vi en uforpliktende befaring på stedet. På befaringen kikker vi over hva som skal gjøres og kommer.

Noen enkle anbefalinger når du vurderer å bestille asfalt til din gårdsplass eller. Med bløte jord- eller leireaktige masser i grunnen trengs et tykkere lag enn når. Materialer må ha god bæreevne og være drenerende. Kravet til tykkelse gjelder også ved funksjonskontrakter når dekket skal bidra til.

Uteplassen er ferdig preparert med kantstein. Pris for asfaltering av Gårdsplass og Parkering er ofte billigere enn hva mange tror. Dette må man ta høyde for mot. Trenger du å vite hvor tykk asfalt du har? Eller ønsker du å sjekke om det er lagt tykk nok asfalt? Terratec måler asfalttykkelse med georadar. Har en gårdsplass med grus i dag som jeg ønsker å legge asfalt i, da jeg bla. Nøyaktig dokumentasjon av tykkelsen av de ulike asfaltlag er nyttig både.

Forbruk av asfalt til formålet bør derfor oppgis. De legger for tynt lag med asfalt. De bruker halv tykkelse av det som er normalt, sier Schildger, og forteller at vanlig standard på norske. Bruk av eksisterende asfalt granulat i produksjon av ny asfalt. Icopal har produsert og optimalisert asfalt takbelegg for norske forhold i over 120 år.

Icopal Base har en tykkelse på 2,7mm, og består av en stamme. Ser asfalten din s det med vår k fi slik ut?

Asfalt tykkelse

Er endel forberedelser som må gjøres før det legges asfalt tror jeg. Krav til dekkets type og tykkelse må vurderes i hvert enkelt tilfelle med hensyn til. Vi kan selvsagt levere tykkere dekke, dog med tilsvarende økning i pris. Pris på forarbeid avhenger også av de spesifikke, lokale forholdene. Normalt skal asfalten på en gårdsplass ha en tykkelse på 4 – 5. P åfør asfalt, tykkelse 50 – 100 mm (avhengig av belastning).

A nbefalinger for utførende. O ppbygningen og toleransene til underlaget må være i samsvar med.