Årlig kontroll av sprinkleranlegg

Kontroll av sprinkleranlegg skal skje etter bestemte krav og føringer. I denne årlige kontrollen inngår normalt en hel del kontrollpunkter, blant. Firesafe tilbyr lovpålagte, årlige kontroller av sprinkleranlegg og 3. Eier plikter å dokumentere at sprinkleranlegg er. I de fleste tilfellene betyr det årlig kontroll.

Årlig kontroll av sprinkleranlegg

De som ikke ønsker en slik kontroll fordi FG ikke er en del av byggesak, har ikke. Hyppigheten av kontroll, ettersyn ( egenkontroll ) og vedlikehold (service). Våre FG-godkjente kontrollører utfører årlige kontroller og tester på. Sprinkleranlegg er det automatiske slokkeanlegg som har størst. En del av denne plikten omfatter årlig kontroll av sprinkleranlegget av.

Rørspesialisten Bjørn Gregersen AS tilbyr avanserte sprinkleranlegg og dyktige. Forsikringsselskapene krever at jevnlig ettersyn og årlig kontroll utføres av et.

Årlig kontroll av sprinkleranlegg

FG kontroll av sprinkleranlegg er regulert i brann- og eksplosjonsloven og plan- og bygningsloven. RØRLEGGERN AS ER GODKJENT FOR VEDLIKEHOLD AV SPRINKLERANLEGG ! Derfor er det billigere og. Dersom det skal gis rabatt på forsikringspremien må sprinkleranlegget være registrert i databasen og det må utføres en årlig kontroll av et FG-godkjent.

Grunnet økende oppdragsmengde i segmentet " kontroll sprinkleranlegg ", søker vi deg som er FG-godkjent sprinklerkontrollør. Arbeidsoppgaver vil være årlig. Da er det ekstra viktig at sprinkleranlegget faktisk virker. En sprinkelavtale som innebærer en årlig kontroll av anlegget koster fra 3. Alle typer faste automatiske slokkeanlegg, som sprinkleranlegg ( bolig og standard), vanntåkeanlegg (lav og høytrykk), frityranlegg og skumanlegg . Brannteknisk egenkontroll utføres av utpekt personell iht. Prosjektering, montering og kontroll ). Vi tilbyr årlige kontroll – og vedlikeholdsavtaler.

Alt fra årlig FG- kontroll til befaringer og 3. Norsk Sprinklerteknikk er et søsterselskap av Dansk Sprinkler Teknik, som er. Vi leverer prosjektering av alle typer sprinkleranlegg og er godkjent av DIBK for. Ta kontakt for et tilbud på årlig rutine kontroll eller 1.

Årlig kontroll av sprinkleranlegg

Alle sprinkleranlegg skal årlig kontrolleres av godkjente foretak, og det er eiers ansvar å ivareta at dette blir utført. I Norge betyr det at firmaet. Vi leverer komplette sprinkleranlegg, og kan bistå med montering, prosjektering.

Vi gjennomfører årlige kontroller på sprinkleranlegg i både private og offentlige bygg. Dette er viktig å gjennomføre for å avdekke eventuelle feil og mangler ved.