Areal og omkrets av trekant

Hvor mange meter gjerde trenges for å gjerde inn plenen? Løsningen: Lag alltid en tegning og sett på. Faktor 3: Trekanta prisme: areal og volum, oppg. Tips: En trekant er halvparten av et parallellogram. Areal og omkrets av en trekant.

På den måten er omkretsen av en trekant hele veien rundt alle de tre hjørnene. Man kan forestille seg at man skal gå en tur hele veien rundt en trekant . Det er den todimensjonelle mengden materiale som trekanten består av, og ar. Se på bildet mens du leser denne teksten. En rettvinklet trekant er halvparten av et rektangel.

Et rektangel har areal lik lengde ganger bredde. Her ser vi på arealet til en trekant.

Areal og omkrets av trekant

Vi legger merke til at en rettvinklet trekant alltid kan settes sammen med en kopi av seg selv slik. Når vi regner areal av trekant må vi alltid huske på å dividere med 2. Hvis ikke får vi arealet av en firkant.

Formelen for arealet av en trekant kan man finne ved å sette sammen. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen – både elever, lærere og foreldre. I rektangler er lengden og bredden forskjellig. Derfra går vi videre til å takle andre figurer som trekanter og sirkler. Elevene går rundt og flytter på seg slik at tauet danner en firkant, trekant etc. Regn ut arealet og omkretsen av rektangelet ABCD og av trekanten ABC. Vi kaller omkretsen til trekanten for u. Et annet punkt er like langt fra alle vinklene i. En likesidet trekant er en trekant med alle sidene like lange og alle vinklene er 60 grader.

Lag figuren dere mener gir det minste arealet i forhold til omkretsen og forklar. Hver elev bruker 3 pinner og tre strikk og lager en trekant. Hvordan finne omkretsen til geometriske figurer….

Areal og omkrets av trekant

I de fleste lærebøker lærer man å finne omkrets og areal samtidig.

Når vi arbeider med trekanter, vil vi også komme inn på begreper som lengde, vinkelmål, høyde, areal og omkrets. Slike begreper vil bli behandlet under dette. I denne interaktive leksjonen vil du lære om omkrets og areal av trekant. Tegn 10 forskjellige rektangler med omkrets 24,0 cm.

Ut fra rektangelets areal kan de andre arealene av trekanter og. Undersøk hvor mye areal og omkrets øker når sidelengden fordobles. Det har også kommet til en miniprøve om arealet av trekanter. Når elevene har lært i finne arealet av trekanter kan man gå videre med å finne arealet av.