Arbeidsrapport eksempel

Samtidig kan en arbeidsrapport gi et godt grunnlag for vurdering og. Her er et enkelt eksempel på en «oppskrift» for hvordan rapporten kan skrives:. Det er lett å bli overveldet når du skal skrive en rapport. Oppdrag: Serieproduksjon av vinkler som skulle borres 17 hull i hver vinkel, det var. MÅL OG FUNKSJON TIL EN VITENSKAPELIG RAPPORT.

Arbeidsrapport eksempel

Er det bare meg, eller er det veldig svakt at du ikke har plukket opp hvordan en rapport skal skrives i løpet. Noen med en god lab- rapport jeg kan bruke som mal? Skole og leksehjelp – Diskusjon. Bufret Lignende Datainnsamling. Gjennomføring av arbeidet.

Ferdigs lling av rapporten. Situasjonsrapport, skaderapport, tilstandsrapport, arbeidsrapport, praksisrapport, muntlig rapport osv.

Arbeidsrapport eksempel

Målet med en rapport er som navnet sier å rapportere resultatet av et arbeid. Bruk gjerne kapittelnummerering av juridisk type ( eksempel "2.1.3" ). Her ligger det eksempler på rapport.

Velg blant flere eksempler og oppskrifter på rapport. Mange elevar spør etter ein rapport som er ferdig skriven, for å sjå kva me lærarar ynskjer skal stå i rapporten. Me gir gjerne elevane ein mal. Det å skrive en rapport kan være vanskelig for mange. Et fagområde, en bedrift osv. Den kan brukes i alle programområder.

Krav til innhold i skriftlig rapport :. Kriterier for vurdering av rapport. En rapport består av informasjon som er hentet fra tabeller eller spørringer, samt informasjon som er lagret med rapportutforming, for eksempel etiketter. Din jobb er å skrive rapport fra arbeidet på kjøkkenet. Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under. Rapport nr: Bedriftsutvikling og innovasjon.

Arbeidsrapport eksempel

Enhetene er blitt større og ansvar er blitt delegert fra styrerne. Det har blitt flere administrative oppgaver, for eksempel å ordne med vikarer, føre.

Dokumentasjonen kan skje på ulike måter, f. Eksempel på arbeidsoppdrag som er basert på en oppgave. Eksempler fra tverrfaglig samarbeid i norske kommune. Pål Drevland Jakobsen (NTNU), Vegard Olsen. Levanger kommune – Pedagogisk rapport. Læreren står se lvsagt fritt til å trekke fra eller legge til i sin utfylling av den pedagogiske rapport en. Denne ressursen viser tre eksempler på hvordan elever kan bruke skriving for å. Samordnet handlingsprogram.

Et eksempel fra Sauherad kommune. Etter gjennomført kartlegging, oversendte NAAF en løsningsbasert rapport med flere praktiske.