Arbeid nær høyspent

Arbeid ved høyspentanlegg. Når arbeid skal utføres nær ved elektriske anlegg gjelder følgende: Varslingsavstand. Horisontal avstand på 30. Før du skal arbeide nærmere høyspentlinjer enn 30 meter må du først. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Arbeid nær høyspent

Har du tilstrekkelig kunnskap om faremomenter ved arbeid nær. Berøring av spenningsførende linjer. I nærheten av høyspentlinje.

Er du anleggsmaskinfører, som kjører grave-, anleggs- eller skogsmaskin som krever stor. Hvis kartet viser at du skal arbeide nær høyspentkabler, gassrør, fjernvarmerør, høyspent strømlinjer eller anlegg må du inngå "Nær ved avtale" ved å fylle ut. Er du ansvarlig for arbeid i nærheten av TrønderEnergi Nett sine anlegg, forplikter. Ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg skal leder for sikkerhet.

Arbeid nær høyspent

Ved forespørsel om utkobling av høyspent kabler og linjer må det påregnes. Last ned appen TE HMS, den forteller om sikkerhet i nærheten av nettanlegg. Les veilederen om aktiviteter nær høyspentlinjer (PDF, 3MB ). Dersom du skal jobbe i nærheten av linjer, kabler eller andre nettanlegg må du ta kontakt med Jæren Everk før arbeidet starter.

Vær sikker på at arbeidet utføres på en trygg måte når du skal jobbe nær høyspentlinjer. Ta kontakt med oss i Mørenett før du starter arbeidet, og vi gir deg råd. Der gis ikke anledning til å bruke telebrekker i nærheten av kabeltrase. Jeg bekrefter at fått en innføring i Statnetts instrukser og farene som kan oppstå ved arbeid nær ved høyspent luftledninger. Graving ved høyspentkabler og linjer. TKN tillater ikke sprengning i nærheten av kabeltrase.

Dersom det skal utføres arbeider, enten dette er bygging eller graving, er det en god del. Det vil kunne oppstå livsfarlige situasjoner dersom f. Skal det arbeides nær linjer? Overslag vil kunne skje uten direkte berøring av. Aktiviteter nær Skageraks høyspentlinjer og kabler er livsfarlig.

Uaktsomt arbeid i nærheten av våre anlegg kan medføre erstatningsansvar.

Arbeid nær høyspent

Alle aktører skal følge denne planen i sitt arbeid med prosjektet. En nær ved avtale utstedes dersom du skal grave eller arbeide nær ved høyspent, gass og noen andre typer infrastruktur. Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under. Denne brosjyren gir deg ytterlige. Anleggsvirksomhet nær høyspentlinjer.

Agder Energi advarer mot anleggsarbeid nær høyspentlinjer.