Antidugg vindu

I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer være ekstra utsatte for dugg og ising på utsiden. I år har Natre lansert sitt AntiDugg -glass, som dramatisk reduserer. Jo bedre vinduet er isolert, jo større risiko for utvendig dugg på glasset. Våre antidugg glass reduserer risikoen for utvendig kondens (dugg) på 3-lags vindu.

Et godt isolert glass kan bli ekstra kaldt på utsiden ettersom varmen ikke. På dager med kalde og klare netter med høy luftfuktighet kan det oppstå kondens på utsiden av glasset på vinduer og dører. Gode vinduer og dører med lav. Utvendig kondens er derfor et tegn på at du har svært gode vinduer. Vi tetter boligene og gjør energibesparende tiltak. Vinduene våre er blitt tettere, men nå kondenserer de på. Dette skaper nye utfordringer. Vi har også H vinduer (fra 80-tallet) men de dugger på innsiden når det blir.

Du får kjøpe sånn anti-dugg -spray som man bruker på speil på. Jeg skulle ønske at håndverkere i sterkere grad argumenterte for bruk av vinduer med lavere u-verdi og med antidugg -glass, sier produktsjef. Morgendagens vindu er av treverk og kan ha utvendig aluminiumskledning med lufting bak. Det er tilnærmet vedlikeholdsfritt, og innvendig er de varme lune. De nye byggeforskriftene stiller krav til at vinduer skal ha god U-verdi i nye bygg, for å. Vi kan levere AntiDugg glass om reduserer risikoen for dugg utvendig. Vinduer med 3-lagsglass med to energibelegg og.

Glass med antidugg -belegg bidrar til at glassets ytre overflate får høyere temperatur, og reduserer dermed. Uldal vinduer og balkongdører har noen av de best isolerte produktene på det. Anti-dugg – reduserer faren for dugg utvendig betraktelig. Jeg har ikke prøvd Biltema anti-dugg -middel.

Strengere myndighetskrav for å redusere varmetap gjennom vinduer og. MEN dersom det er et ønske om å få i pose og sekk, så kan Sørvindu tilby et anti dugg glass som ivaretar begge hensyn- ingen utvendig dugg og meget varme. Sørvindu kan nå selge energi og sikkerhetsglass med anti-dugg effekt. Skjerpede energikrav til bygg har ført til stor etterspørsel av vinduer og glassfasader med svært god isoleringsevne.

Antidugg vindu

I takt med stadig lavere U-verdier har også. Ventilator Mocal for antidugg på vindu til 51mm slange. Kun 1 på lager (også tilgjengelig som bestillingsvare).

Ikke på lager, tilgjengelig som bestillingsvare.