Antall plattformer norsk sokkel

Som største operatør på norsk kontinentalsokkel har vi operatøransvar for mer enn 40 plattformer i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Kartet Den norske kontinentalsokkel viser mellom anna alle felt, funn, tildelte område og område som er opna for leiting per 18. Byggingen av plattformene til den største, norske feltutbyggingen på mange. Til sammenligning ble det. Tabellen viser innrapporterte posisjonar på mobile plattformer og.

Antall plattformer norsk sokkel

Seismiske undersøkingar blir utført overalt på norsk kontinentalsokkel.

Kart over olje- og gassfeltene på norsk kontinentalsokkel. Vigdisfeltet som bestod av et enda større antall undervannsinstallasjoner. I denne delen presenteres alle felt og installasjoner for produksjon av petroleum på norsk kontinental- sokkel. Antall ledige stillinger: 180. Rigger og plattformer på norsk sokkel. Det er 86 bunnfaste plattformer på norsk.

Antall plattformer norsk sokkel

Film der mange av faste og mobile installasjoner på norsk sokkel vises. Produksjonsvann fra døgnkontinuerlig drift på nærmere 400 olje- og gassplattformer bidrar til en stille forurensning av Nordsjøen, mener. Lasting til skip – sjelden direkte fra plattformer, i stedet brukes spesielle lastebøyer. For norsk sokkel utsteder Petroleumstilsynet en samsvarsuttalelse før en. Yme- plattformen fra Nordsjøen for skroting. Dette er noen av de mest populære arbeidsplassene på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet tilbyr hele 75 utvinningstillatelser på norsk sokkel i årets tildelingsrunde. Antallet tildelinger er det høyeste noen. Mangler: plattformer 56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel – hegnar. Nå er det klart hvem som fikk tilslag på utvinningstillatelser på norsk sokkel. Heidrun- plattformen – Foto: Oljedirektoratet. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel var på 4,07 millioner fat per. Dette er Gina Krog- plattformen i Nordsjøen, som drives av Statoil. Sokkelen ble gradvis åpnet og kun et begrenset antall blokker ble utlyst.

Dette viser at norsk sokkel er mindre attraktiv enn før, sier. Det feires med kaffe og kake på Ringhorne- plattformen i Nordsjøen torsdag.

Antall plattformer norsk sokkel

Norsk sokkel er i utgangspunktet både attraktiv og. Deretter gjennomgås fire områder på norsk sokkel : sørlige Nordsjø, midtre.