Anbefalt luftfuktighet i hjemmet

Dette vil så kunne gi helseplager fra slimhinner i nese, hals og lunger. Fukt og muggsoppskader kan gi økt forekomst av astma, flere og verre. Diagrammene viser anbefalt luftfukt vinter og sommer. Relativ luftfuktighet bør derfor ikke være lavere enn 20%. I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. Tørr luft" er en følelse som vanligvis skyldes luftforurensninger og særlig svevestøv.

Anbefalt luftfuktighet i hjemmet

En luftfukter kan løse disse problemene ved att de øker luftfuktigheten i rommet og renser luften for støv og andre partikler. Målingene hans viser relativ luftfuktighet i inneluften i nyere boliger på under.

Det kan være at anlegget gir mer luft enn anbefalt, eller det kan. I nye hus er det nemlig ikke uvanlig at den relative luftfuktigheten synker langt under anbefalte verdier blant annet på grunn av gode. Rommet er husets kaldeste med 18 grader, så det blir vel litt høyere fuktighet her enn de rommene, men hvor mange % burde luftfuktigheten. Dugg på rutene er bare et forvarsel på at det er altfor mye fuktighet i luften i boligen, i forhold til hva det bør være. Vi ruster opp husene våre mer. Anbefalt luftfuktighet innendørs vinterstid i Norden er 30–45 %, fordi vekst av den allergifremkallende støvmidden hemmes ved fuktighet under.

Feb Gode råd for luftfuktighet i hjemmet.

Anbefalt luftfuktighet i hjemmet

Hold relativ luftfuktighet mellom 20–40% i varme oppholdsrom i fyringssesongen. Det gjelder å finne den rette balansen – derfor er det anbefalt å. Ekstremt lav luftfuktighet bør unngås av hensyn til problemer med bl. Ved å varme opp hjemmet i vinterhalvåret, enten om du fyrer med ved eller. Tidligere har høy luftfuktighet vært et større problem i huset enn for tørr luft, men. Luftfuktigheten fra hverdagssysler i hjemmet kan føre til mugg. Høy luftfuktighet har mange årsaker. Har du for høy luftfuktighet i hjemmet ? Den anbefalte luftfuktigheten er på 45- 50%, og om luftfuktigheten beveger seg over 50% er dette et godt grunnlag for.

Romluftstemperatur, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet . Riktig og grundig renhold er med på å gi et bedre inneklima i hjemmet ditt. Noen som aner hva som er den optimale luftfuktigheten i et hus? Slik blir det automatisk under. Volumhette er anbefalt på kjøkkenet for å gi et godt. Boligene våre har blitt tettere.

Samtidig forekommer det ofte feil og mangler i byggeprosessen. Resultatet er at mange hus og leiligheter har for høy luftfuktighet. Viktig er også temperatur, luftfuktighet, støv og renhold, påpeker Aas.