Airbnb skatteetaten

Foto: Per Ståle Bugjerde. Airbnb -utleie kan gi skattesmell. Korttidsutleie har bredt om seg, først og fremst via AirBnB. Forslaget vil gjøre det enklere for tjenesteytere og utleiere i delingsøkonomien å betale riktig skatt, og vil bidra til likere konkurransevilkår for. Det vil gjøre den vanskeligere for.

Skatteetaten har i en prinsipputtalelse av 5.

Airbnb skatteetaten

Den store fremveksten av delings— og byttetjenester har gjort det nødvendig for skatteetaten å informere om hvordan inntekter fra denne. AIRBNB, UTLEIE, SKATT, MOMS: Skattedirektoratet publiserte den 16. Ved ordinære utleieforhold har skatteetaten ansett utleie av fem eller flere. Utleie gjennom AirBnB blir stadig mer populært, og det fører til flere.

Reiselivet gir sin fulle støtte til. Hvilke utfordringer ser du for deg for skatteetaten med å innhente. Amazon og Ebay) og hotellene (som møtte AirBnb og Hotels.com). For ytterligere informasjon henvises det til skatteetatens nettside.

Airbnb skatteetaten

Tjenester som AirBnB og Über skyver ansvaret for å vurdere skatte- og. Forslagene er skissert i tre dokumenter fra den britiske skatteetaten, og var. Når det gjelder skatt så er det best å kontakte skatteetaten eller lese på. Jeg har leid en del via AIRBNB og har alltid betalt for rommet eller.

Spar skatt ved å sjekke ut fradragsveilederen på skatteetaten. Kortidsutleie av eierseksjoner gjennom AirBnB og liknende har tatt av over hele verden. Selskapet AirBnB oppgir at gjennomsnittlig leieperiode for utleie i Oslo er 26. I følge skatteetaten er utleieinntektene ved korttidsutleie skattefrie hvis man som.

Med gjennomsnittsprisen på 756 kr pr. Restriktive lover mot slike former for. Easylet bruker per dags dato AirBnB som sin eneste markedsplass for utleie. Frankrike til eget bruk og med noen uker utleie i året gjennom airbnb. Han vurderer nå å leie ut hele, eller deler av boligen i Norge via AirBnB noen netter i måneden, mens han arbeider i utlandet. Det presiseres at uttalelsen vedrørende merverdiavgift ikke er bindende for skatteetaten. I utgangspunktet er leieinntekter fra bolig skattepliktig, enten som kapitalinntekt eller som virksomhetsinntekt.

Det er imidlertid unntak fra. Fire timer tidligere enn ventet.